Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dodatnie saldo handlu zagranicznego w okresie styczeń - sierpień 2020 r.


Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - sierpień br. wyniosły w cenach bieżących 649,0 mld PLN w eksporcie oraz 621,0 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 28,0 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło minus 0,4 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 3,2% i o 7,4%.Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 163,6 mld USD, a import 156,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 7,3%, a w imporcie o 11,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,9 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło minus 0,1 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 147,7 mld EUR, a import 141,4 mld EUR (spadek w eksporcie o 5,6%, a w imporcie o 9,6%). Dodatnie saldo wyniosło 6,3 mld EUR, w styczniu - sierpniu ub.r. minus 0,1 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,1% (w tym UE 73,4%), a w imporcie – 64,9% (w tym UE 55,1%), wobec odpowiednio 87,2% (w tym UE 74,3%) i 66,3% (w tym UE 56,4%) w styczniu – sierpniu 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1%, a w imporcie 6,5%, wobec odpowiednio 5,8% i 7,8% w analogicznym okresie ub.r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 127,1 mld PLN (minus 32,1 mld USD, minus 28,9 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 0,8 mld PLN (minus 0,3 mld USD, minus 0,3 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 155,9 mld PLN (39,2 mld USD, 35,4 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 134,2 mld PLN (33,8 mld USD, 30,4 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W okresie styczeń – sierpień br.  wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Stanów Zjednoczonych, a w imporcie wzrost – z Korei Południowej i Chin.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,6% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,4%), a importu ogółem – 64,2% (wobec 63,7% w styczniu – sierpniu 2019 r.).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 28,4%, a w imporcie obniżył się o 0,6 p. proc. i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 49,9 mld PLN (12,5 mld USD, 11,3 mld EUR) wobec 37,0 mld PLN (9,7 mld USD, 8,6 mld EUR) w styczniu - sierpniu 2019 r.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 458,9 mld PLN, w tym z UE – 415,0 mld PLN, wobec odpowiednio 496,7 mld PLN, w tym z UE 464,9 mld PLN w analogicznym okresie 2019 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


W okresie styczeń – sierpień br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek w większości sekcji towarowych.Źródło: Opracowanie własne GUS

W eksporcie największy wzrost dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 25,5%), napojów i tytoniu (o 18,3%), żywności i zwierząt żywych (o 6,8%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 5,5%), natomiast spadek odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 33,6%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 7,2%) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 6,0%).Źródło: Opracowanie własne GUS

W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 29,0%), napojów i tytoniu (o 14,2%), żywności i zwierząt żywych (o 5,2%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 2,7%), natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 44,5%),  w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 31,0%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 10,3%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 10,6%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,6%).

Źródło: Opracowanie własne GUS

Źródło: GUS


dodano: 2020-10-16 06:42:09