Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dramat przedsiębiorców – ponad 50 proc. całkowicie traci dochod

Ponad połowa przedsiębiorców przewiduje, że środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa wpłyną na trwałe zmniejszenie sprzedaży bliskie lub równe 100% – wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych wśród ponad 470 firm z branży. 1/3 planuje redukcję zatrudnienia – zagrożonych jest 100 tys. miejsc pracy.

Zwolnienia (33%), kłopoty z wypłacaniem pensji (43%) i rozliczeniami z dostawcami (29%) - to tylko niektóre z następstw apokalipsy, która zmierza w kierunku branży szkoleniowej. 84% przedsiębiorców spodziewa się anulacji zamówień, prawie tyle samo widzi duże utrudnienia w pozyskiwaniu nowych kontraktów, a 55% opóźnień w płatnościach za już zrealizowane usługi. Wszystko to sprawia, że ponad połowa (54%) spodziewa się całkowitej utraty dochodów. Przedsiębiorcy mówią o upadłości nie tylko ich biznesów, ale i całej branży.

– Badanie zostało przeprowadzone tydzień po ogłoszeniu założeń Tarczy Antykryzysowej przez rząd. Jego wyniki najlepiej pokazują, że zaproponowane rozwiązania są niewystarczające, a nasza branża znajduje się na równi pochyłej i nie tygodnie, a dni dzielą ją od całkowitej klęski – mówi Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Co zdaniem przedsiębiorców w największym stopniu pomogłoby im w poradzeniu sobie z obecną sytuacją? 56% wskazuje na odroczenie płatności i zobowiązań wobec skarbu państwa, 43% na finansowanie wynagrodzeń i rozliczeń z podwykonawcami, a 35% na pomoc w zmianie modelu biznesu i inwestycjach w tym zakresie.

– Mamy świadomość, że część z tych działań jest planowanych, ale podkreślam – w niewystarczającym stopniu – dodaje Piasecki.

Polska Izba Firm Szkoleniowych uważa za konieczne zwiększenie wymiaru wsparcia dla samozatrudnionych i mikro firm, które są najbardziej zagrożone upadkiem. Co więcej, w stosunku do wielu podmiotów, wobec skali i nieodwracalności utraty przychodów, odroczenie terminów nie zapobiegnie ryzyku upadłości, dlatego Izba postuluje uwzględnienie najprostszych form, przynajmniej częściowo umarzanych pożyczek, dostępnych dla mikro, małych firm, w tym także samozatrudnionych. Wnioskuje również o rozszerzenie katalogu podstaw do zasiłku o decyzję zakazującą organizacji szkoleń z bezpośrednim udziałem osób.


Źródło: Polska Izba Firm Szkoleniowych - organizacja branżowa zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski. Badanie przeprowadzono metodą CAWI przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w dniach 21-23 marca 2020 r. na grupie 472 firm z sektora usług szkoleniowych.


dodano: 2020-03-25 07:24:42