Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dwucyfrowy wzrost wyników operacyjnych Banku Pekao SA

W III kw. 2019 r. skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao – po wyłączeniu jednorazowej rezerwy na orzeczenie TSUE w zakresie pożyczek konsumenckich – kolejny kwartał z rzędu utrzymał dwucyfrową dynamikę wzrostu. Z kolei raportowany wynik netto wzrósł w okresie lipiec – wrzesień o ponad 8 proc. do 656 mln zł z 606 mln zł w III kw. 2018 r. przy wzroście kwartalnego ROE do 11,7 proc.Dynamika dochodów podstawowych przyspieszyła w III kwartale do 8,4 proc. r/r z 7,4 proc. r/r kwartał wcześniej. Tempo przyrostu akcji kredytowej w kluczowych segmentach biznesu pozostało dwucyfrowe z 12–proc. wzrostem dochodów komercyjnych. Na koniec września Pekao miało 35 proc. więcej aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, a kwartalna sprzedaż brutto kont osobistych w III kw. osiągnęła rekordowy poziom 134 tys.

– W trzecim kwartale 2019 roku wyniki operacyjne Banku Pekao ponownie rosły dwucyfrowo,  co stawia nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Mamy ambicję, by w przyszłym roku jeszcze przyspieszyć to tempo, dzięki zwiększaniu efektywności operacyjnej, ofercie przyjaznych dla klientów technologii i ścisłej kontroli kosztów – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A.  – Z punktu widzenia zarządu ważne jest, że to wzrost zrównoważony, obejmujący każdy z kluczowych obszarów bankowości detalicznej i korporacyjnej i że osiągamy go, mimo zaawansowanych zmian prowadzonych w naszej organizacji.
 
Bank Pekao SA, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Posiadając drugą, co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje, co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).


Źródło: Bank Pekao SA
 

dodano: 2019-11-08 07:14:14