Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dwukrotnie wyższe dodatnie saldo handlu zagranicznego

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że za 10  miesięcy 2016 r. (w okresie styczeń – październik) eksport w cenach bieżących wyniósł 655 mld 286,4 mln zł, a import 636 mld 154,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19 mld 131,5 mln zł. Przed rokiem wyniosło 8 mld 961,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,1%, a import był wyższy o 3,5%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 168 mld 308,7 mln USD, a import 163 mld 369,5 mln USD (eksport wzrósł o 0,5%, a import spadł o 1,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4 mld 939,2 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2 mld 427,6 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 150 mld 870,6 mln EUR, a import 146 mld 458,7 mln EUR (wzrost w eksporcie o 0,8%, a w imporcie spadek o 0,8%). Dodatnie saldo wyniosło 4 mld 411,9 mln EUR wobec 2 mld 135,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 103 mld 170,7 mln zł (minus 26 mld 462,2 mln USD, minus 23 mld 744,7 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10 mld 867,6 mln zł (minus 2 mld 792,2 mln USD, minus 2 mld 517,2 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 133 mld 169,8 mln zł (34 mld 193,6 mln USD, 30 mld 673,8 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 134 mld 033,7 mln zł (34 mld 416,0 mln USD, 30 mld 877,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,0% (w tym UE 61,1%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,4%) i 66,8% (w tym UE 60,0%) w analogicznym okresie ub. roku.


Źródło: GUS


dodano: 2016-12-13 08:27:21