Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Edukacja Finansowa i Przedsiębiorczości

Już 27 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie kolejna edycja największego dorocznego spotkania poświęconego edukacji finansowej w Polsce i dyskusji nad kierunkami jej rozwoju – III Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. W Kongresie udział wezmą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Trzecia edycja Kongresu jest organizowana przez cztery fundacje działające we współpracy z sektorem finansowym: Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW, Fundację Think! oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

Kluczowym elementem Kongresu (oprócz czterech dedykowanych sesji panelowych) będzie część plenarna, w której swoje wystąpienia zapowiedzieli przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich. Odbędzie się również debata inauguracyjna z ich udziałem pt. „Kierunki rozwoju edukacji finansowej i postaw przedsiębiorczych w świecie nowoczesnych technologii”. Jednym z uczestników debaty będzie dr Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podczas sesji panelowych będą poruszane takie zagadnienia jak m.in. inwestowanie długoterminowe, wspieranie przedsiębiorczości młodych osób, rola współpracy na rzecz odpowiedzialności społecznej czy wolontariat sektora finansowego w procesie edukacji ekonomicznej.

III Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości będzie doskonałą przestrzenią networkingową, w której przedstawiciele różnych podmiotów będą mieli możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości. Ponadto, zapowiedziana jest konferencja prasowa z prezentacją wyników badań „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019”.

Rejestracja na Kongres trwa do 20 marca 2019 r., a więcej szczegółów, w tym bieżąca agenda znajduje się pod adresem: www.kef.edu.pl.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowychdodano: 2019-03-11 06:37:23