Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Edyta Demby-Siwek została pełniącym obowiązki Prezesa Urzędu Patentowego RP


9 maja br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Edytę Demby-Siwek, dotychczasową Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, na pełniącą obowiązki Prezesa Urzędu Patentowego RP. Wręczenia aktu powołania wraz z gratulacjami i życzeniami dobrej, wysoce profesjonalnej pracy dla systemu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce dokonała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.


Edyta Demby-Siwek jest europejskim i polskim rzecznikiem patentowym, od 2014 roku Dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, a także ekspertem zajmującym się problematyką znaków towarowych. Poprzednio pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prawnego i Wydziału Oznaczeń Geograficznych w tym departamencie.

Na stanowisku Dyrektora Departamentu Znaków Towarowych zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce, przewodniczyła delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wiceprzewodnicząca zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej, pełnomocnik Urzędu Patentowego RP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przed podjęciem pracy w Urzędzie Patentowym RP zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polski oraz europejski rzecznik patentowy, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji artykułów prasowych dotyczących ochrony własności przemysłowej. Prywatnie żona i matka dwóch synów.


dodano: 2019-05-10 07:58:39