Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Europejskie wsparcie dla inwestorów

Europejskie wrota do wsparcia inwestycji – tak swoją inicjatywę doradztwa dla inwestorów promują Komisja Europejska (KE) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) wspiera tę inicjatywę. Dzisiaj (19.02.2018 r.) w siedzibie resortu przedstawiciele KE, EBI, MIiR i BGK prezentowali samorządowcom, przedsiębiorcom i przedstawicielom spółek skarbu państwa możliwości, jakie stwarza Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

Formalnie ECDI to jeden z filarów tzw. Planu Junckera. Instytucje publiczne i przedsiębiorstwa, które inwestują, mogą uzyskać wsparcie doradcze, np. w kwestii źródeł finansowania czy tego, jak przeprowadzić projekt. Porad udzielają doświadczeni eksperci.

– Inwestycje są oczkiem w głowie rządu. Plan Inwestycyjny dla Europy, czyli tzw. Plan Junckera, to jeden z ważnych projektów w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.   Popieramy wszelkie inicjatywy, które pomogą osiągnąć nasz cel – 25 proc. udziału inwestycji w PKB do 2020 r. Dlatego zachęcamy promotorów projektów do korzystania z usług ECDI
 – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Z usług centrum skorzystało już 24 polskich (prywatnych i publicznych) promotorów projektów inwestycyjnych. Zapytania dotyczyły m.in. przygotowania i poszukiwania finansowania dla inwestycji w sektorach: energetycznym, ochrony środowiska i transportu.

Podczas wydarzenia dyskutowano także o finansowym filarze Planu Junckera – Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

– Europie i Polsce potrzebny jest instrument, który wspiera bardziej ryzykowne inwestycje. Dodatkową zaletą EFIS jest możliwość finansowania projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. A właśnie na PPP bardzo mocno stawiamy – podkreśla wiceminister Słowik.– Plan Inwestycyjny dla Europy oferuje m.in. usługi doradcze  i wsparcie inwestycyjne, dzięki czemu dobrze przygotowane projekty mają  łatwiejszy dostęp do finansowania. Europejski Bank Inwestycyjny, razem ze swoimi polskimi partnerami, jest gotowy do wsparcia polskiego sektora energetycznego, tak aby stał się jeszcze bardziej efektywny, czystszy i bezpieczniejszy oraz aby mógł uzyskać  wsparcie finansowe w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. W tym roku będziemy mieć jeszcze możliwość mocniejszego promowania przyjaznego dla środowiska sektora energetycznego, jako że Polska będzie w grudniu br. gospodarzem, odbywającej się w Katowicach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24)  – dodał  Vazil Hudak wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Od lutego 2016 r. MIiR pełni rolę krajowego koordynatora działań związanych z Planem Junckera w Polsce. Choć 2 lata temu Polska była w europejskim ogonie wykorzystania środków z tego źródła, dzisiaj zajmuje 5. pozycję w UE pod względem wysokości zatwierdzonego wsparcia (2,9 mld euro). Wśród krajów Grupy V4+4 Polska jest liderem. Dotychczas EBI wydał pozytywne decyzje dla 26 dużych polskich inwestycji  (19 ma już umowy). Łączna wartość tych zatwierdzonych projektów wynosi ponad 7 mld euro. W grupie tej znajdują się zarówno przedsięwzięcia prywatne i publiczne.

W styczniu 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ws. EFIS. Dwie główne zmiany to:  zwiększenie wartości wygenerowanych inwestycji z 315 mld euro do 500 mld euro oraz wydłużenie okresu działania EFIS do 31 grudnia 2020 roku.


Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Fot. B. Kosiński/ MIiR


dodano: 2018-02-19 12:36:49