Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
FM Fundation na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

– Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem strategii Grupy FM, Chcąc wspierać projekty o charakterze humanitarnym, społecznym i środowiskowym, grupa założyła fundację korporacyjną, której celem będzie wspomaganie i współtworzenie projektów innowacji społecznej w dziedzinie integracji i opieki nad dziećmi – informuje Piotr Sukiennik, dyrektor zarządzający na Europę Centralną w FM Logistic.

FM Logistic, jeden z głównych graczy na międzynarodowym rynku usług w zakresie magazynowania, transportu i pakowania, powołał niedawno do życia fundację korporacyjną o nazwie „FM FOUNDATION”. Pierwsze trzy oddziały firmy, w tym polski oddział, rozpoczęły realizację programów skierowanych do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Oddziały FM Logistic w Polsce, we Francji i w Brazyli nawiązały współpracę z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia i wsparcia programów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i włączania młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Polski oddział FM rozpoczął współpracę partnerską z Fundacją Robinson Crusoe. Wspólnie opracowują mechanizm ekonomicznego i społecznego usamodzielniania młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych. Wychowankowie będą mieli możliwość wejścia do świata biznesu dzięki stażom organizowanym w czasie wakacji szkolnych.

Dodatkowe jesienne warsztaty poświęcone zawodom z sektora logistyki pozwolą poszerzyć horyzonty większemu gronu uczestników i rozszerzyć społeczny wpływ przedsięwzięcia poprzez sieć kontaktów indywidualnych. Promowanie potencjału zawodów związanych z logistyką ułatwi zawodowe ukierunkowanie młodych odbiorców.


Źrodło: FM Logistic

dodano: 2017-08-30 08:27:24