Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Faktoring sposobem na nieterminowych płatności

Rynek faktoringowy nadal dynamicznie rośnie, choć w I połowie roku tempo wzrostu było niższe niż w poprzednich latach. Przedsiębiorcy chętnie sięgają po ten sposób radzenia sobie z nieterminowymi płatnościami, bo w tym modelu to firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko – mówi Marcin Pogorzelski, dyrektor sprzedaży w PKO Faktoring SA. Dobra koniunktura powoduje, że przedstawiciele branży otwierają się na większe ryzyko. To również efekt coraz większej konkurencji na rynku.

– Rynek bankowy i faktoringowy nie powinny być sobie przeciwstawiane. Dowodem jest to, że niemal każdy liczący się bank ma swoją spółkę faktoringową. Bankierzy – w szczególności zarządzający ryzykiem – są świadomi komplementarności tych produktów. Najczęściej spotykaną ofertą dla klientów korporacyjnych jest oferta finansowania uwzględniająca oba te produkty. Jako Grupa oferujemy kompleksowe usługi odpowiadające na potrzeby każdego klienta – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Marcin Pogorzelski.

Na koniec II kwartału tego roku z faktoringu korzystało już ponad 8,1 tys. podmiotów gospodarczych, a firmy faktoringowe obsługiwały zobowiązania pochodzące od 174 tys. dłużników. W I półroczu br. branża sfinansowała wierzytelności o wartości przekraczającej 83,6 mld zł. Obroty firm faktoringowych rok do roku zwiększyły się o 13,6 proc. To nieco mniej niż wynosi dotychczasowe średnioroczne tempo wzrostu w ostatnich pięciu latach (17,5 proc.).

– W poprzednich latach wartości procentowe były wyższe, przekraczały 20 proc. Jednak patrząc nominalnie, wzrost jest w tym samym przedziale – pomiędzy 8 a 13 mld zł rok do roku. Szczególną uwagę zwraca duża rozpiętość pomiędzy dynamiką u poszczególnych faktorów, sięga ona od -10 do +30 proc. Ciekawe jest to, że wysokie dynamiki osiągają kluczowi gracze na rynku faktoringowym. To wskazuje na bardzo duży potencjał rozwoju rynku faktoringowego w Polsce – ocenia Marcin Pogorzelski.

Fakt, że rynek faktoringowy notuje stałe wzrosty, wynika z rosnącej wśród firm świadomości dotyczącej korzyści, jakie płyną z tej formy finansowania. Ponadto rozwija się oferta spółek faktoringowych, która jest coraz lepiej dopasowana do potrzeb nawet małych i średnich podmiotów.

– Przedsiębiorcy, branża handlowa i producenci chcą się przede wszystkim pozbywać ryzyka braku zapłaty. Stąd największą dynamikę rynek osiąga w produkcie faktoring pełny, gdzie ryzyko zapłaty przejmuje na siebie firma faktoringowa – mówi Marcin Pogorzelski.

Średnia wartość faktury kwartalnej spadła o 7,8 proc., co może wynikać z tego, że z faktoringu korzystają coraz mniejsze podmioty. Firmy faktoringowe cały czas rozwijają ofertę i inwestują w kanały zdalne, aby móc dzięki temu docierać do mniejszych podmiotów. W I półroczu tego roku z usług firm faktoringowych w największym stopniu korzystały trzy branże: spożywcza, chemiczna i metalowa.

– Z usług faktoringowych najczęściej korzystają branże produkcyjne i handlowe. Wynika to z faktu, że w ich działalności występują stałe, regularne obroty handlowe z zastosowaniem terminów płatności. Pozostałe branże są w rynku faktoringowym obecne sporadycznie, na przykład budownictwo, gdzie charakterystyka relacji pomiędzy odbiorcą a dostawcą jest kontraktowa i w pewnym momencie się kończy. Podobnie jest z branżą handlową, z obrotem gotówkowym, gdzie faktoring nie może mieć zastosowania, zwłaszcza faktoring należnościowy. Jednak w takim zastosowanie może mieć faktoring odwrotny, ale jest to produkt o zupełnie innej konstrukcji ryzyka i wymaga innego podejścia – mówi dyrektor sprzedaży w PKO Faktoring SA.

Faktoring odwrotny to produkt zbliżony do kredytu obrotowego. W tym modelu firma faktoringowa płaci w wymaganym terminie zobowiązania swojego klienta, dzięki czemu zyskuje on dodatkowy czas na pokrycie swoich zobowiązań (na przykład kosztów zakupów u dostawców).

Eksperci PKO Faktoring zwracają uwagę na to, że w ostatnich miesiącach rósł udział faktoringu pełnego (krajowego i eksportowego) w strukturze obrotów rynkowych. To może świadczyć o tym, że firmy faktoringowe otwierają się na większe ryzyko, co jest efektem dobrej ogólnej koniunktury gospodarczej.

Z drugiej strony według prognoz ekspertów w najbliższych miesiącach zajdą pozytywne zmiany na rynku kredytowym. Dyrektor sprzedaży w PKO Faktoring podkreśla, że oba modele finansowania, i kredyt, i faktoring, się uzupełniają.

– Korelacja między rynkiem bankowym a faktoringowym jest pełna, kredyty obrotowe co do zasady finansują zapasy, produkcję w toku, a częściowo także bieżące funkcjonowanie firmy. Z kolei faktoring ma zupełnie inną rolę. Służy do upłynnienia należności znajdujących się w bilansach firmy, a uzyskana w ten sposób gotówka pozwala naszemu klientowi na dokonanie zapłaty wcześniej, nierzadko przed terminem. To z kolei pozwala na uzyskanie rabatów w zakupach – mówi Marcin Pogorzelski.

Jednym z głównych czynników, który wpływa na sytuację rynku faktoringowego i panujące w nim trendy, jest sytuacja finansowa polskich firm. Według danych NBP płynność finansowa przedsiębiorstw utrzymuje się na wysokim i bezpiecznym poziomie, choć nieznacznie obniżyła się zdolność firm do spłaty zobowiązań handlowych.

– Kondycja płynnościowa firm w Polsce się poprawia. Spory udział ma w tym wzrost rynku kredytów bankowych i faktoringu
– zauważa Marcin Pogorzelski.

Na rynku faktoringu kształtuje się też coraz silniejsza konkurencja. Koncentracja mierzona udziałem obrotów pięciu największych spółek spadła do 56,8 proc. (spadek o 1,8 proc. rok do roku), a większość spółek faktoringowych z największej piątki zmniejszyła udział w rynku.

– Czołówka firm faktoringowych w Polsce to spółki-córki dużych banków na rynku bankowości korporacyjnej. Apetyty na wzrost biznesu są duże, stąd spółki faktoringowe inwestują w automatyzację procesów. Klienci oczekują wartości dodanej do swojej działalności w zakresie księgowań, rozliczeń, monitoringu spłat, także wstępnej windykacji. To sprawność operacyjna będzie tworzyła przewagę konkurencyjną pomiędzy spółkami faktoringowymi. Trudno wyrokować, które ze spółek szybciej osiągną tę przewagę – czy małe fintechy, które potrafią szybko wdrożyć ciekawe rozwiązania IT, czy duże firmy, za którymi stoi kapitał. Być może połączenie jednego i drugiego – ocenia Marcin Pogorzelski.

Źródło: Newseria Biznes


dodano: 2017-11-02 08:21:58