Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Faktoring pełny kołem zamachowym rynku

Po przejściowym wyhamowaniu po dwóch kwartałach tempo przyrastania na rynku faktoringu wróciło do solidnej średniej długoterminowej. Kołem zamachowym okazał się faktoring krajowy pełny. W jego przypadku tempo wzrostu było wyższe aż o 29 proc r/r. Faktoring pełny krajowy i eksportowy odpowiada już za 58,5 proc. obrotów na rynku. W trzech kwartałach br. było to niemal 77,4 mld złotych.
 
Ponad 132 mld złotych wyniosły wierzytelności wykupione przez polskie firmy faktoringowe w trzech pierwszych kwartałach 2017 roku. Oznacza to, że tyle wolnych środków mieli do niemal natychmiastowej dyspozycji przedsiębiorcy korzystający z tej formy krótkoterminowego finansowania. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku mamy do czynienia ze wzrostem o 17,3%.
 
– Rynek reaguje zarówno na kondycję polskich przedsiębiorstw, jak i na ich potrzeby. Odbicie w trzecim kwartale, którego motorem był faktoring pełny, pokazuje większy apetyt faktorów na ryzyko. Wynika jednak również z większego zapotrzebowania dynamicznie rozwijających się firm na środki zapewniające płynność. Świadczy o tym również umiarkowane, ale rosnące tempo wzrostu kredytów bieżących. Przedsiębiorcy są nie tylko coraz bardziej świadomi korzyści płynących z faktoringu ale również jego coraz bardziej rozbudowanej oferty – komentuje Sergiusz Kulka, Dyrektor Wykonawczy PKO Faktoring.
 
Przyspieszenie w trzecim kwartale objęło wszystkie kategorie produktów. Stosunkowo najniższy wzrost dotyczył faktoringu eksportowego. Od początku roku tempo zwiększania obrotów w przypadku tego produktu wyniosło 16,1%.
 
Za ponad 80% obrotów firm faktoringowych odpowiada obsługa podmiotów z dwóch sektorów: produkcji (49,1%) i dystrybucji (32,1%). Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, z faktoringu najczęściej korzystali przedsiębiorcy działający w branżach spożywczej, chemicznej i metalowej. Ich w największym stopniu dotyczą wahania koniunktury oraz sezonowość oferty. Duże znaczenie ma także możliwość zwiększenia konkurencyjności poprzez proponowanie kontrahentom dłuższych terminów płatności.
 
W warunkach wzrostu obrotów na rynku zwiększa się również konkurencja wśród działających na nim firm. Świadczy o tym m.in. wciąż spadająca koncentracja mierzona udziałem pięciu największych faktorów (obecnie 56,3%). Wśród firm z czołowej dziesiątki wysoką, sięgającą 21,6% r/r, dynamiką wzrostu wyróżnił się PKO Faktoring. W jego przypadku za zdecydowaną większość obrotów (58%) odpowiada faktoring niepełny.
 
– W najbliższych kwartałach rynek nadal będzie się dynamicznie rozwijał. Sprzyja temu obserwowana przez nas sytuacja, w której obniża się płynność przedsiębiorstw przy utrzymującej się ich dobrej kondycji i korzystnych perspektywach rozwoju gospodarki. Wiele wskazuje, że firmy skorzystają z faktoringu, nie planując w najbliższym kwartale zwiększenia zainteresowania długiem bankowym. Wobec prognozowanego niższego tempa przyrastania eksportu, należy natomiast spodziewać się dalszego wyhamowywania wzrostu faktoringu eksportowego – podsumowuje sytuację na rynku Sergiusz Kulka.


Źródło: PKO Leasing
 

dodano: 2017-11-21 07:19:16