Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacji


Polecamy Państwa uwadze przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.  To aktualizacja podręcznika z 2015 r., przygotowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan przez PwC. W pierwszej edycji opisano podstawowe zasady i pojęcia, na które napotyka firma szukająca dotacji unijnych, chcąca inwestować w innowacje lub B+R oraz przedstawiono wykaz schematów wsparcia innowacji i B+R w programach operacyjnych 2014-2020.


Wersja tegoroczna jest poszerzona. Zawiera nowe rozdziały, w tym rozszerzony opis zasad kwalifikowalności, rozdział dotyczący zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości płci oraz praktyczne, interaktywne mapy, pokazujące lokalizacje najważniejszych instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy, zwłaszcza w zakresie prac B+R i innowacji. 

Kluczową części przewodnika pozostało zestawienie schematów wsparcia innowacji i prac B+R w programach krajowych (PO Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia)  i 16  regionalnych programach operacyjnych oraz wykaz instytucji oferujących wsparcie unijne przedsiębiorcom (baza adresów). W wykazie schematów wsparcia umieszczono informacje o naborach, które będą prowadzone jeszcze w 2017 r. 

Żeby ułatwić nawigację dodano ikony syntetycznie opisujące wsparcie dostępne w każdym regionie. Nowością jest przegląd wsparcia w zakresie efektywności energetycznej. Aktualizację przygotował zespół departamentu funduszy europejskich. Raport do pobrania.

Źródło: Konfederacja Lewiatan


dodano: 2017-11-06 07:08:31