Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Firmy MŚP coraz bardziej zorientowane na chmurę

Jak wynika z raportu „State of the Cloud Report 2017”, aż jedna trzecia małych i średnich firm korzystających z usług chmurowych to przedsiębiorstwa, które wykorzystują w pełni jej możliwości (tzw. cloud focused). To wzrost o 13 pp. w stosunku do poprzedniego roku. Przedsiębiorcy potrafią też wskazać więcej zalet korzystania z tego rozwiązania. Eksperci Onex Group zauważają, że również w Polsce narzędzia chmurowe radzą sobie coraz lepiej – tylko w I półroczu firma podwoiła sprzedaż i dostarcza Office 365 już do ponad 10 tys. firm i 8 tys. użytkowników domowych.

Wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, które można określić jako „cloud focused” pokazuje potencjał usług chmurowych, ale też postępującą zmianę w korzystaniu z poszczególnych funkcji. Widzimy to również wśród naszych klientów, którzy ciągle chcą się uczyć. Wielu z nich korzysta z podstawowych narzędzi, ale coraz częściej podejmuje się próby większego wykorzystania narzędzia. W wielu przypadkach sprawdza się metoda małych kroków, polegająca na tym, że najpierw identyfikuje się rozwiązania, które są wykorzystywane w małym stopniu, odkrywa się ich zastosowania, aby w dalszym etapie zacząć ich w pełni używać. Właśnie dzięki temu przedsiębiorcy z początkujących, stają się zaawansowanymi użytkownikami chmury – mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający w Onex Group.

Chmura coraz bardziej zaawansowana

Odsetek firm deklarujących bycie zaawansowanymi użytkownikami chmury (cloud focused) rośnie. W 2017 roku wynosi 33% w porównaniu do 29% w ubiegłym. 1 firma na 4 uważa, że jest na etapie rozwijania umiejętności korzystania z chmury (cloud explorers). Początkujących użytkowników (cloud begginers) jest 22%. Pozytywnie wyróżnia się tutaj sektor małych i średnich firm, wśród których 38% określa się jako zaawansowani użytkownicy chmury (o13 pp. więcej niż rok wcześniej), a odpowiednio 21% i 20% przedsiębiorstw to rozwijający umiejętności korzystania z chmury oraz początkujący użytkownicy.

Zalety chmury przekonują przedsiębiorców

Wraz ze wzrostem doświadczenia firm w korzystaniu z usług chmurowych, rośnie świadomość zalet tego rozwiązania. Wśród mocnych stron wskazywanych przez przedsiębiorców znalazły się kolejno: szybszy dostęp do infrastruktury (62%), możliwość rozbudowy systemów informatycznych w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na zasoby sprzętowe lub programowe (61%), oszczędność kosztów (35%), większa dostępność (56%), a także ciągłość działania firmy (40%).

Przedsiębiorcy, którzy dostrzegają więcej zalet chmury, przechowują w niej również więcej danych – już 52% firm planuje przenoszenie większej ilości zasobów do usług chmurowych.

Już teraz firmy na świecie, ale również w Polsce, wiedzą jak efektywne i bezpieczne jest korzystanie z usług chmurowych. Jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości przedsiębiorcy nie będą zastanawiali się czy w ogóle przenosić dane do chmury, bo będzie to naturalne. Należy również pamiętać o wszystkich nowych firmach, które od początku będą tworzyć swoje dane w chmurze. Ciągle natomiast będzie podstępowała edukacja w zakresie optymalnego wykorzystania poszczególnych funkcji, tak aby wynieść jak najwięcej korzyści dla firmy podsumowuje Jakub Hryciuk.    

Metodologia badania: Raport „State of the Cloud Report” powstał w styczniu 2017 roku na podstawie badania przeprowadzonego wśród 1002 przedsiębiorców pracujących w małych, średnich i dużych firmach.

Źródło: Onex Group - niezależna firma, która oferuje produkty i usługi oparte o technologie firmy Microsoft.


dodano: 2017-08-09 10:26:00