Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni

Gospodarka morska to silny wyróżnik Gdyni i regionu, stąd dzisiaj, 14 października 2016 r. podczas Forum Gospodarki Morskiej spotkają się w tym mieście czołowi przedstawiciele świata biznesu, eksperci, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz środowisk naukowych. Dyskusja oraz spotkania specjalistów z wielu gałęzi gospodarki morskiej będą się koncentrować na zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki  morskiej i portów bałtyckich.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w 4 panelach: Przemysły morskie, Porty morskie, Logistyka morska, Ship Management.

W panelu „Przemysły morskie” będzie na przykład poruszana tematyka „Niebieskiego wzrostu”(Blue Growth), czyli pomysł stworzenia długoterminowej strategii wspierania zrównoważonego wzrostu w całym sektorze morskim. Strategia „Niebieskiego wzrostu” składa się z trzech części dotyczących: zintegrowanej polityki morskiej (wiedza o morzu, morskie planowanie przestrzenne, zintegrowany nadzór morski), strategii na rzecz konkretnych basenów morskich (w tym Morza Bałtyckiego) oraz nastawienia na niektóre dziedziny gospodarki morskiej (akwakultura, turystyka morska, biotechnologia morska, energia oceanu, wydobycie z dna morskiego).

Strategia na rzecz rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego, w ramach „Niebieskiego wzrostu”, uwzględniać ma zapewnienie odpowiednich środków na rzecz promowania zrównoważonego wzrostu, przy uwzględnieniu czynników lokalnych, klimatycznych, oceanograficznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych. Program na  koncentrować się na pobudzaniu innowacji, podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji oraz rozwoju klastrów, wykorzystywaniu istniejących struktur współpracy i dialogu międzysektorowego oraz ułatwianiu dostępu projektom morskim do finansowania.

Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że branża morska w regionie Morza Bałtyckiego zapewnia zatrudnienie ok. 360 tys. osób i generuje wartość dodaną brutto na poziomie 16,6 mld euro. Największe znaczenie ma turystyka nadmorska, rybołówstwo i przetwórstwo ryb, żegluga bliskiego zasięgu, przemysł okrętowy i żegluga promowa. W Polsce zaś jest to rybołówstwo i przetwórstwo ryb, przemysł okrętowy i turystyka nadmorska. 

Źródło: UMWP i Forum Gospodarki Morskiej


dodano: 2016-10-14 08:02:03