Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Fundusze Europejskie dla firm

Miliardy złotych dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową czekają. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuuje cykl specjalnych spotkań "NCBR dla firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR" (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), podczas których przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych mogą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w aplikowaniu o środki na realizację innowacyjnych projektów. W trakcie warsztatów eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania dla projektów, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług. W 2019 roku środki przeznaczone na wsparcie innowacyjnych projektów w ramach tylko jednego z konkursów – „Szybka Ścieżka” – wyniosą ponad 2 miliardy złotych. To flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierający działalność badawczo-rozwojową polskich firm, zarówno mikro, małych i średnich, jak również tych największych. – Rozwój polskich przedsiębiorstw generuje przyspieszenie wzrostu całej krajowej gospodarki. Dzięki miliardom złotych, które kierujemy na wspieranie innowacji, polskie firmy mają szanse na długofalowy, dynamiczny wzrost
– podkreśla Jarosław Gowin wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Jednocześnie administracja staje się coraz bardziej przyjazna i otwarta na potrzeby przedsiębiorców. Działalność NCBR i jego inicjatywa to właśnie przykład takiego podejścia – dodaje.Podczas spotkań NCBR dla Firm przedstawiane są m.in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, omawiane są także szczegółowe warunki i kryteria oceny projektów. Eksperci NCBR przybliżają poruszaną tematykę, pokazując konkretne przykłady beneficjentów, którzy już realizują, bądź zrealizowali swoje innowacyjne projekty dofinansowane z POIR. Również sami beneficjenci NCBR przedstawiają swoje projekty oraz własne doświadczenia ze współpracy z NCBR. Nowością w stosunku do ubiegłorocznego cyklu, jest możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu B+R.– Wielu przedsiębiorców nie podejmuje działalności innowacyjnej, czy to z obawy przed ryzykiem, czy z braku wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia na realizację projektów. Tym samym ograniczają własne możliwości rozwoju i zwiększania konkurencyjności oferowanych produktów i usług. Naszym działaniem wychodzimy naprzeciw potrzebom takich firm – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Dzięki spotkaniom NCBR dla Firm każdy przedsiębiorca ma możliwość uzyskać wiedzę jak dobrze zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć uzyskane z NCBR dofinansowanie, jak wdrażać rezultaty projektu czy jakie są zasady przekazywania dofinansowania i jego rozliczania. Przedstawiciele jednostek naukowych, które od tego roku mogą być konsorcjantami w projektach, uzyskają także niezbędną wiedzę nt. zasad prowadzenia i rozliczania projektów.
Źródło: NCBR. Szczegółowy program i daty spotkań NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Spotkania są bezpłatne, obowiązuje rejestracja uczestnictwa.


dodano: 2019-03-08 06:48:18