Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Fuzja Tarnowa z Puławami

Wiceminister Skarbu Państwa, Rafał Baniak potwierdził połączenie Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy. Fuzja ma się zakończyć w I kwartale 2013 r. Wprawdzie zależy od postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Komisją Europejską. ale wiceminister spodziewa się ich pozytywnej decyzji do końca br.

Azoty Tarnów to największa w Polsce firma chemiczna notowana na GPW, w której Skarb Państwa ma nieco ponad 32 proc. udziałów. Należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej oraz zajmuje piąte miejsce w gronie europejskich zintegrowanych producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu.

Zakłady Azotowe Puławy to też spółka giełdowa. Działa w dwóch segmentach biznesowych, dostarczając nawozy azotowe producentom rolnym oraz produkty chemiczne do przetwórstwa w wielu gałęziach przemysłu. Jest jedynym w Polsce, a trzecim na świecie, producentem melaminy (na zdjęciu wytwórnia melaminy).

Strony uzgodniły, że nazwa grupy kapitałowej po zamknięciu transakcji będzie brzmiała: Grupa Azoty. Będzie to pod względem wielkości drugie lub trzecie przedsiębiorstwo branży chemicznej w Europie.

Sektor chemiczno-nawozowy stanowi jeden z kluczowych sektorów gospodarki, a jego właściwe funkcjonowanie i rozwój mają istotne znaczenie dla kondycji i innowacyjności całej polskiej gospodarki. Dlatego też szefowie obu firm są zgodni, że konsolidacja polskiej chemii to słuszna i oczekiwana decyzja.

Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów podkreśla: - Konsolidacja polskiej chemii jest niezbędna. W obliczu postępujących procesów globalizacji i integracji wszystkich gałęzi przemysłu, to jedyny sposób na obronę przed wrogimi przejęciami i zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego na rynkach europejskich i światowych.

Paweł Jarczewski, prezes ZA Puławy dodaje: - Stworzenie silnej grupy chemiczno-nawozowej o ustabilizowanym akcjonariacie pozwoli na spokojną kontynuację procesów inwestycyjnych i integracyjnych w tym sektorze gospodarki oraz na wykorzystanie efektów synergii. Nie ukrywam, że jesteśmy zainteresowani także zwiększeniem skali działalności.


Fot. azoty.tarnow.pl i zapulawy.pl


dodano: 2012-10-16 15:24:03