Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Głos biznesu w dyskusji o UE2030

9 i 10 października odbyło się w Paryżu seminarium zorganizowane przez BusinessEurope na temat strategii dla UE do roku 2030. Prezydenci 39 federacji zrzeszonych w BusinessEurope dyskutowali o priorytetach i kontrybucji biznesu w kontekście tworzenia strategii rozwoju UE do 2030 r. Konfederację Lewiatan reprezentowała prezydent Henryka Bochniarz oraz Kinga Grafa, dyrektorka biura w Brukseli.Podstawę do dyskusji stanowiło przeprowadzone przez BusinessEurope i federacje badanie dotyczące mocnych i słabych stron Wspólnoty, a także szans i wyzwań, z którymi musi sobie poradzić.

Federacje członkowskie uważają, że jednolity rynek wewnętrzny jest wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej. Dla 83% respondentów odegrał on bardzo ważną rolę w osiągnieciu sukcesu biznesowego. Federacje, które funkcjonują w ramach strefy euro w pełni popierają Wspólnotę. Większość federacji z państw członkowskich posiadających wspólną walutę postrzega ten fakt, jako bardzo pozytywny. Wspólna polityka handlowa UE jest postrzegana, jako bardzo korzystna, w tym 59% uważa ją za bardzo ważną. Federacje za priorytetowe uważają m. in.: konkurencyjność biznesu, uproszczenie procedur oraz kształtowanie potrzebnych umiejętności, co powinno znaleźć się w samym centrum europejskiej strategii przemysłowej. Federacje są równocześnie zaniepokojone zyskującymi na sile tendencjami podważającymi projekt europejski i jego cztery podstawowe swobody (swobodny przepływ towarów, usług, kapitału, osób), które stanowią podstawę dobrobytu unijnych obywateli.

Podczas spotkania, prezydent Bochniarz stwierdziła, że europejski biznes powinien przeprowadzić profesjonalną kampanię informacyjną przed europejskimi wyborami i zaprezentować spójną wizję dla Europy, uwzględniającą wkład biznesu w tworzenia miejsc pracy i podnoszenie poziomu życia Europejczyków, która w jasny sposób zostanie przekazana opinii publicznej.

Prezydent BusinessEurope Pierre Gattaz podsumowując spotkanie powiedział: "To seminarium jest pierwszym krokiem do zbudowania wspólnej wizji oczekiwań europejskich firm. Podczas gdy niektórzy chcą kwestionować konstrukcję Europy jaką znamy od 60 lat, firmy po raz kolejny wyraźnie podkreśliły swoje zaangażowanie w dalszy rozwój jednolitego rynku i wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej. Europa nie jest opcją, lecz koniecznością. Musi ewoluować w kierunku większej wydajności i ułatwień, lecz obecny kierunek jest właściwy.”


Źródło: Konfederacja Lewiatan. Fot. @BusinessEurope on Twitter


dodano: 2018-10-15 06:38:28