Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Giełda promuje rozwój nowych rozwiązań technologicznych

GPW opracowała program mający na celu rozwój technologiczny rynku kapitałowego. Giełdowy Program Wsparcia Rozwoju Technologii powstał w ramach dialogu z domami maklerskimi, które będą mogły korzystać z rabatów za wykorzystanie usług technologicznych. Inicjatywa ma służyć podniesieniu konkurencyjności Członków Giełdy i atrakcyjności rynku kapitałowego.

Rozwój technologiczny wpisuje się w długofalową strategię wzrostu warszawskiej giełdy oraz rynku kapitałowego. Kierując się tymi założeniami władze GPW, w porozumieniu ze środowiskiem maklerskim, zdecydowały o uruchomieniu od 1 marca 2019 r. nowatorskiego Programu dla Członków Giełdy.

Program został wypracowany po konsultacjach z domami maklerskimi i polega na możliwości skorzystania z rabatów w zakresie niektórych opłat giełdowych pod warunkiem poniesienia przez domy maklerskie wydatków na zwiększenie potencjału technologicznego, a co za tym idzie podniesienia jakości oferowanych usług.

– Cieszymy się, że wspólnie z domami maklerskimi zrzeszonymi w Izbie Domów Maklerskich udało nam się wypracować Giełdowy Program Wsparcia Rozwoju Technologii. Spojrzeliśmy na problemy rynku z zupełnie innej perspektywy i dzięki temu zaproponowaliśmy nowe rozwiązania, które dają nowe impulsy do dalszego działania dla środowiska domów maklerskich, a także do podnoszenia atrakcyjności całego rynku kapitałowego. Liczymy, że ta wspólna inicjatywa przełoży się w przyszłości na zwiększenie skali oraz płynności rynku, co przełoży się na korzyści biznesowe dla wszystkich jego uczestników, włączając inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W dobie globalizacji nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz jakość obowiązujących regulacji to dwa kluczowe czynniki, które świadczą o przewagach konkurencyjnych giełdy i uczestników rynku – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Do działań objętych Programem będą się zaliczać m.in. zakup licencji lub zwiększenie potencjału technologicznego związanego z działalnością animatora rynku, działów sprzedaży instytucjonalnej, stworzenie lub kupno aplikacji dla inwestorów indywidualnych.

Program skierowany jest do wszystkich członków GPW, którzy działają bezpośrednio na Rynku Głównym akcji, derywatach oraz NewConnect na dzień 28.02.2019 i złożą deklarację przystąpienia do Programu do 31.03.2019 r.

Parametry techniczne platformy GPW, w tym jej szybkość, wydajność i przepustowość, umożliwiają oferowanie rozwiązań i usług o najwyższych światowych standardach funkcjonalnych i technicznych oraz rozwój nowych technik inwestycyjnych.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych


dodano: 2019-02-05 06:28:34