Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Giełda w II kwartale z zyskiem w wysokości 33,9 mln zł

W II kwartale 2016 r. Grupa GPW wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 74,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 33,9 mln zł i zysk EBITDA – 43 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży wynikał w głównej mierze ze słabszego kwartału na rynku finansowym, będącego efektem obniżenia obrotów na rynku akcji odzwierciedlającego spadek średniej kapitalizacji polskich spółek oraz niższej aktywności inwestorów „portfelowych”.

Dodatkowo wpływ na przychody z obrotu akcjami miała wprowadzona od stycznia 2016 r., obniżka opłat transakcyjnych. W rezultacie przychody z rynku finansowego wyniosły w II kw. 2016 r. 42,9 mln zł, o 12,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Dzięki skutecznym działaniom akwizycyjnym GPW wzrosła aktywność nowych klientów, a zwłaszcza firm handlujących na własny rachunek, którzy w I półroczu 2016 r. wygenerowali 18,3 mld zł dodatkowego obrotu na rynku akcji w porównaniu do 21 mld zł w całym 2015 r.

– Podobnie jak w przypadku innych giełd, przez ostatnie miesiące mieliśmy w Warszawie do czynienia z niepewnością i mniejszą aktywnością inwestorów. Spadająca kapitalizacja spółek przekłada się na zmniejszenie wartości obrotów akcjami na GPW, dlatego tym bardziej koncentrujemy nasze działania na obszarach, na które mamy wpływ niezależnie od koniunktury rynkowej. Pozyskujemy kolejnych klientów generujących obrót i płynność na GPW, a dzięki dywersyfikacji działalności stabilne przychody z pozostałych linii biznesu kompensują w pewnym stopniu trudniejszą sytuację na rynku akcji
– powiedział Paweł Dziekoński, Wiceprezes Zarządu GPW.


Źródło: Giełda Papierów wartościowych


dodano: 2016-07-29 10:49:15