Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Google i Uniwersytet Warszawski uruchamiają DELab

Dzisiaj Uniwersytet Warszawski i Google powołali interdyscyplinarny ośrodek naukowy na UW Laboratorium Gospodarki Cyfrowej – Digital Economy Lab (DELab). Będzie on prowadzić działania mające na celu wzmocnienie wykorzystania nowych technologii w społeczeństwie i gospodarce.

DELab jest wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.Ośrodek tworzą wydziały Uniwersytetu Warszawskiego cieszące się najlepszą międzynarodową opinią. Absolwenci i studenci wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki są laureatami najbardziej prestiżowych konkursów informatycznych na świecie, a ICM został uznany za czwartą najważniejszą w Europie i trzynastą na świecie jednostkę badawczą.

DELab jest ośrodkiem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania nad przemianami związanymi z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i opracowującym gotowe rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania DELab będą realizowane dwa programy:

Inteligenta gospodarka (
Smart Economy) – program poświęcony całościowemu wzmocnieniu wykorzystania nowych technologii w gospodarce. Jego celem jest wspieranie innowacyjności polskich firm oraz podnoszenie ich zdolności adaptacyjnych w warunkach globalnej konkurencji;

Miejsca pracy i kompetencje przyszłości (
Jobs and Skills of the Future) – program poświęcony przemianom, jakie pod wpływem rozwoju technologii zachodzą na rynku pracy. Celem jest rozwijanie umiejętności i rozwiązań edukacyjnych potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości, a także identyfikowanie koniecznych reform strukturalnych i przemian instytucjonalnych oraz wspierania rozwoju polityk publicznych w tym zakresie.

W ramach DELab powstanie także trzeci program:
Przedsiębiorczość (Entrepreneurship).

DELab powstał dzięki grantowi Google w wysokości 1 mln USD.
Obecny podczas uroczystego otwarcia interdyscyplinarnego laboratorium Uniwersytetu Warszawskiego Digital Economy Lab wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podkreślił szczególne osiągnięcia polskich programistów i ich sukcesy w międzynarodowych konkursach. – Nasi specjaliści są wysoko oceniani i chętnie zatrudniani – znaczył. – Dlatego niezbędne jest wzmocnienie powiązań nauki z biznesem w celu przyspieszenia komercjalizacji pomysłów – dodał.


Szef resortu gospodarki zwrócił uwagę również na nową inicjatywę MG - „Koalicja na rzecz zatrudnienia, kompetencji i promocji polskiego sektora ICT”. – Koalicja będzie otwarta dla każdego, kto chce i może wnieść wiele na rzecz zatrudnienia, kompetencji i promocji polskiego sektora ICT – powiedział. – Jej celem jest przede wszystkim określanie strategii, które pomogą polskiej gospodarce osiągnąć i utrzymać prymat w obszarze rozwoju technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej – zaznaczył wicepremier.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, materiały prasowe Google


dodano: 2014-04-02 17:33:09