Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Gramatyka kolekcjonowania


Jak myśleć o pracy artysty, która trafia na prywatną ścianę? Czego oczekiwać od kolekcji prywatnej, a czego od korporacyjnej? Na jaki zwrot możemy liczyć, kupując sztukę? To tylko niektóre z pytań i punktów wyjścia dla nowej, kompleksowej publikacji o kolekcjonowaniu, która trafiła do czytelników. "Gramatyka kolekcjonowania. Praktyczne, inwestycyjne i kulturowe zagadnienia związane ze zbieraniem sztuki" podsumowuje ponad dwie dekady praktyk na współczesnym, wolnym rynku polskiej sztuki. Publikacja online w otwartym dostępie wydana została przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii i firmę art-consultingową Aurabilia.


Celem Gramatyki kolekcjonowania jest uporządkowanie i popularyzacja kategorii używanych do analizy kolekcjonowania i inwestowania w dzieła sztuki. Kompleksowa publikacja odnosi się do mechanizmów i zjawisk na polskim i międzynarodowym rynku sztuki. W dostępny sposób przybliża ona możliwe wymiary refleksji i czynniki decyzyjne w procesie oceny dzieła sztuki. Kontekstem Gramatyki kolekcjonowania jest rosnąca świadomość tego, że współczesna produkcja artystyczna nie istnieje w oderwaniu od odbiorcy rozumianego nie tylko jako widz, ale i jako kolekcjoner, że polska sztuka coraz częściej trafia do polskich domów, polskich firm i polskich kolekcji, a jej obecność łączy się z oczekiwaniami i wyzwaniami.

Wiedzę dotyczącą opisu i praktyk kolekcjonerskich uzupełnia prezentacja prac finalistów i laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii, wyjątkowego, opartego na autorskiej formule popularyzacji konkursu promującego absolwentów uczelni artystycznych. Prace artystów tworzą materiał wizualno-pojęciowy, na którym każdy czytelnik Gramatyki kolekcjonowania przećwiczyć może zaproponowane kategorie analizy.

Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii:
– Z każdą nową edycją konkursu APH rozrasta się zbiór artefaktów Artystycznej Podróży Hestii, na który składają się prace naszych finalistów i laureatów. To niezwykły zapis społecznych, obyczajowych czy kulturowych treści, aktualnych w konkretnym momencie, ale uniwersalnych we współczesnym kontekście. Podróżujemy z naszą kolekcją po całej Polsce – zapraszamy w ten sposób odbiorców do interakcji, do poszerzenia swojej wiedzy o świecie o perspektywę młodych. Okazuje się bowiem, że tematy podejmowane przez najmłodszą generację polskich twórców rzucają często zupełnie nowe światło na codzienne doświadczenia każdego z nas.

Gramatyka kolekcjonowania jest mocnym głosem o praktycznym funkcjonowaniu rynku sztuki i wpisuje się w toczącą się od ponad dekady dyskusję o tym jak wspierać praktykę kolekcjonerską, edukować, popularyzować, a jednocześnie promować dobrą wartość w sztuce, ukrócając spekulacyjne praktyki i niewłaściwe obietnice.

Anna Theiss, partnerka Aurabilia:
– GRAMATYKA KOLEKCJONOWANIA jest kolejnym krokiem w rozwijaniu debaty o tym „co sztuka praktycznie może”. O tyle cennym, że odnoszącym się do praktyki. Podsumowujemy blisko 15 lat doświadczeń na rynku sztuki, poszukujemy kategorii analizy, dzielimy się wiedzą. Mamy nadzieję, że dzięki GRAMATYCE KOLEKCJONOWANIA wiedza dotycząca tego, że świat i rynek sztuki rządzi się jasnymi regułami, że można w nim stawiać hipotezy, przewidywać, widzieć zależności, będzie szersza. A to w prosty sposób przełoży się na jeszcze ciekawszą produkcję artystyczną i da impuls galeriom, instytucjom i podmiotom myślącym o kolekcjonowaniu.

Źródło: Artystyczna Podróż Hestii - wielopłaszczyznowy projekt art-brandingowy, który obecny jest na krajowym i międzynarodowym rynku sztuki od roku 2002. Zajmuje się nie tylko konkursem APH, organizowanym corocznie dla studentów IV i V roku wydziałów artystycznych wszystkich polskich uczelni. ale również działalnością edukacyjną na rzecz upowszechniania sztuki współczesnej w różnych środowiskach i dla różnych grup odbiorców. Aurabilia - pierwsza w Polsce firma art-consultingowa, która kompleksowo prowadzi klienta prywatnego i korporacyjnego przez proces zakupu sztuki oraz doradza w zakresie art brandingu rozumianego jako budowanie marki w oparciu o sztukę.


dodano: 2018-10-11 06:33:26