Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Hamowanie w rozwoju polskiej gospodarki

Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB Polski wzrósł w trzecim kwartale 2016 r. o 2,5 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. Dane okazały się zgodne z wcześniejszymi prognozami ekonomistów. Produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%.PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,5 %, w porównaniu z III kwartałem ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 15 listopada 2016 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla III kwartału 2016 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.

W III kwartale 2016 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 2,9% i był wyższy od notowanego w II kwartale 2016 r. (2,2%). Wpłynął na to wysoki wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,1% (wobec 3,4 % w II kwartale br.) oraz, mniejszy niż w II kwartale, spadek akumulacji brutto o 1,7% (spadek o 2,8 % w II kwartale br.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 3,9 % w skali roku i było wyższe niż w II kwartale 2016 r. (3,3 %). Na spadek akumulacji brutto w III kwartale br. wpłynął znaczny spadek nakładów brutto na środki trwałe (o 7,7 %). W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +2,8 pkt. proc. (wobec 2,1 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,1 pkt. proc. (wobec +2,6 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,3 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,8 pkt. proc. (odpowiednio w II kwartale: +1,9 pkt. proc. i +0,7 pkt. proc.). W III kwartale pogłębił się ujemny wpływ popytu inwestycyjnego (-1,4 pkt. proc.) w stosunku do notowanego w II kwartale tego roku (-0,9 pkt. proc.) co, mimo pozytywnego wpływu przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,1 pkt. proc.), przełożyło się na negatywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,3 pkt. proc. (wobec -0,5 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.). W III kwartale zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,3 pkt. proc. wobec +1,0 pkt. proc. w II kwartale 2016 r.


Źródło: GUS


dodano: 2016-12-01 07:48:51