Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny w I kwartale 2018 r.

Wg wstępnych danych GUS, z 14 maja 2018 roku, obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 218,8 mld zł w  eksporcie oraz 222,8 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 2,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport spadł o 0,8%, a import wzrósł o 2,3%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 63,8 mld USD, a import 65,0 mld USD (wzrost odpowiednio o 19,6% i o 23,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,2 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 0,7 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 52,5 mld EUR, a import 53,4mld EUR  (wzrost w eksporcie o 3,7%, a w imporcie o 6,9%). Ujemne saldo wyniosło 0,9 mld EUR wobec dodatniego 0,7 mld EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o 3,8% (do 42,2 mld EUR), w tym do Niemiec o 4,7%, Czech o 4,1%, Francji o 2,7%, Niderlandów (o 3%) oraz Szwecji (o 6,8%). Spadek natomiast zanotowano m.in. do Wielkiej Brytanii (o 2,2%) oraz Włoch (6,1%).

Wolniej niż przeciętnie zwiększył się wywóz do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE), tj. o 2,1% (do 3,5 mld EUR). W decydującej mierze wpływ na to miała bardzo wysoka baza odniesienia z I kw. 2017 r., jak również spadek sprzedaży do Norwegii (o 15,5%) oraz Szwajcarii (o ok. 5%). Z drugiej strony, w ramach tej grupy krajów, dynamicznie rosła sprzedaż do USA (o ok. 16%) oraz Izraela (o blisko 10%).

Sprzedaż do krajów WNP wzrosła o 6,9% (do 3 mld EUR), w tym do Rosji o ok. 12%, na Ukrainę o 0,7% oraz na Białoruś o 3,6%.

Nadal wolno rósł eksport do pozostałych (poza WNP) rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się, tj. o 1,5% w I kw. br. (do 3,7 mld EUR), w tym do Turcji o 1,4%. Biorąc pod uwagę ważniejsze rynki w tej grupie krajów, dynamiczne wzrosty sprzedaży notowano m.in. do Arabii Saudyjskiej (o ok. 22,5%), Indii (o 15,5%) oraz Tajlandii (2,5-krotny).Natomiast spadki m.in. do Chin (o ok. 12%), Meksyku (o ok. 1,5%) i Republiki Korei (o ok. 2%).

Wśród państw, z którymi w I kw. 2018 r. notowano największe pogorszenie salda wymiany na podium znalazły się: Rosja (o 0,39 mld EUR), Chiny (o 0,28 mld EUR) oraz Kazachstan (o 0,18 mld EUR).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, dynamicznie - wśród ważniejszych towarów - rosła sprzedaż: kotłów maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o ok. 10%), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o ok. 7%), wyrobów z żeliwa i stali (o ok. 9%) oraz paliw mineralnych (o ok. 12%). Z drugiej strony spadki nastąpiły w sprzedaży m.in. pojazdów i ich części i akcesoriów (o 2,8%).

Po stronie importu natomiast szybki wzrost nastąpił w przypadku: pojazdów i ich części i akcesoriów (o 11,7%), paliw mineralnych (o ok. 14%), żelaza, żeliwa i stali (o ok. 16,5%) oraz produktów farmaceutycznych (o 10,7%). Jednocześnie to właśnie w tych pozycjach nastąpiło największe pogorszenie salda obrotów (łącznie o prawie 1,7 mld EUR w I kw.).


Źródło: Główny Urząd Statystyczny


dodano: 2018-05-15 07:11:47