Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny w okresie styczeń-październik 2018 roku

Według wstępnych danych GUS obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – październiku br. wyniosły w cenach bieżących 776,6 mld zł w  eksporcie oraz 790,1 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 13,5 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 7,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 5,6%, a import o 8,5%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 218,4 mld USD, a import 222,1 mld USD (wzrost odpowiednio o 14,5% i o 17,7%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 3,7 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 2,0 mld USD).


Eksport wyrażony w euro wyniósł 183,0 mld EUR, a import 186,2 mld EUR  (wzrost w eksporcie o 6,5%, a w imporcie o 9,5%). Ujemne saldo wyniosło 3,2 mld EUR wobec dodatniego 1,8 mld EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,0% (w tym UE 80,2%), a w imporcie – 65,8% (w tym UE 58,6%), wobec odpowiednio 86,7% (w tym UE 80,0%) i 67,8% (w tym UE 60,3%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8%, a w imporcie 9,1%, wobec odpowiednio 5,8% i 7,8% w styczniu – październiku 2017 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 142,5 mld zł (minus 39,9 mld USD, minus 33,6 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 26,5 mld zł (minus 7,5 mld USD, minus 6,2 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 155,5 mld zł (43,7 mld USD, 36,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 160,2 mld zł (45,0 mld USD, 37,7 mld EUR).


Źródło: GUS


dodano: 2018-12-12 07:11:36