Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny w styczniu 2013

W styczniu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 48,0 mld zł, a import 49,0 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zmniejszył się o 1,2%, a i import o 8,2%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,0 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 4,7 mld zł).

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 15,6 mld USD, a import 15,9 mld USD (wzrost odpowiednio o 8,8% i o 1,1%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 0,3 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1,4 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 11,8 mld EUR, import 12,0 mld EUR, ujemne saldo wyniosło 0,2 mld EUR, a analogicznym okresie ub. roku 1,1 mld EUR (eksport zwiększył się o 7,8%, a import o 0,2%).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 6,8 mld zł (minus 2,2 mld USD, minus 1,7 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 3,9 mld zł (minus 1,3 mld USD, minus 1,0 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 9,8 mld zł (3,2 mld USD, 2,4 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 10,2 mld zł (3,3 mld USD, 2,5 mld EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 83,5% (w tym UE 76,9%), a w imporcie 62,0% (w tym UE 54,5%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,9%) i 63,1% (w tym UE 56,3%) w styczniu 2012 roku.

Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,8 p. proc. i wyniósł 26,1%, a w imporcie obniżył się o 0,6 p. proc. i stanowił 20,3%. Dodatnie saldo wyniosło 2,6 mld zł (0,8 mld USD, 0,6 mld EUR), wobec 1,9 mld zł (0,6 mld USD, 0,4 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku.


Obroty handlu zagranicznego według niektórych krajów - EKSPORT

                                                                                              I2013                                              I 2012         I 2013
Wyszczególnienie                                          w mln zł                w mln USD      w mln EUR             struktura w %
1. Niemcy12513,64077,43072,326,926,1
2. W. Brytania3326,01083,7816,626,96,9
3. Republika Czeska3014,5982,2740,1 6,4
6,3
4. Francja2865,1933,6703,46,86,0
5. Rosja2253,9734,4553,44,6
4,7
6. Włochy2206,5719,0541,75,3
4,6
7. Niderlandy2144,3698,7526,54,8
4,5
8. Węgry1241,2404,4304,72,6
2,6
9. Słowacja1206,0393,0296,12,2
2,5
10. Szwecja1168,1380,6286,82,8
2,4


Obroty handlu zagranicznego według niektórych krajów - IMPORT

                                                                                                         I2013                                             I 2012         I 2013
Wyszczególnienie                                                  w mln zł              w mln USD       w mln EUR              struktura w %

1. Niemcy9947,63241,32442,320,920,3
2. Rosja6994,32279,01717,216,214,3
3. Chiny4956,51615,0t1216,99,110,1
4. Włochy2183,5711,5536,14,94,5
5. Republika Czeska1800,1586,6442,03,83,7
6. Francja1795,4585,0440,84,0
3,7
7. Niderlandy1785,2581,7438,33,73,6
8. Stany Zjednoczone1296,9
422,6318,42,52,6
9. Republika Korei1148,9374,3282,12,42,3
10. W. Brytania1114,0363,0273,52,72,3

W styczniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu na Słowację, do W. Brytanii oraz Rosji, a importu – z Chin. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Włochami, Francją, Szwecją, Niderlandami, Niemcami, Republiką Czeską i Węgrami, a importu – z W. Brytanią, Rosją, Włochami, Francją, Republiką Czeską, Niemcami, Niderlandami, Republiką Korei i Stanami Zjednoczonymi.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,6% eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 69,1%) i 67,4% importu ogółem (odpowiednio 70,2%).


Żródło: GUS - Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów - I 2013 r. Wyniki wstępne.


dodano: 2013-03-14 09:37:58