Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny w styczniu 2019 roku

W styczniu br. eksport towarów z Polski osiągnął 18,1 mld EUR i był o 2,5 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł 18,16 mld EUR, czyli był nieznacznie niższy w ujęciu r/r. Tym samym, w styczniu br. pierwszy raz od maja 2018 roku, dynamika eksportu była wyższa niż dynamika importu. Styczniowe wyniki przełożyły się jednocześnie na redukcję deficytu handlowego o ok. 450 mln EUR, do 50 mln EUR.

Obroty towarowe w Unią Europejską

Wolniej niż przeciętnie zwiększył się eksport do UE, tj. o 1,8 proc., do 14,8 mld EUR. Wśród krajów unijnych najbardziej zwiększyła się sprzedaż do: Niderlandów (o ok. 12 proc., tj. ok. 100 mln EUR), Wielkiej Brytanii (o 6,2 proc., tj. 70 mln EUR), Francji (o 5,6 proc., tj. 59 mln EUR) oraz na Węgry (o 10,7 proc., tj. ok. 51 mln EUR). Niewielki wzrost natomiast odnotowano do naszego głównego partnera handlowego Niemiec, tj. o 0,6 proc. (ok. 28 mln EUR), a spadki m.in. do Czech (o ok. 6 proc., tj. o ok. 73 mln EUR), Danii (o ok. 15 proc., tj. o ok. 52 mln EUR) oraz Belgii (o ok. 10 proc., tj. ok. 46 mln EUR). Po stronie importu z UE notowano spadek o 1,2 proc. (do 10,5 mld EUR), a nadwyżka zwiększyła się o ok. 0,4 mld EUR, do prawie 4,3 mld EUR.

Obroty towarowe z krajami pozaunijnymi

Szybko rósł wywóz do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE), tj. o 8,3 proc., do blisko 1,2 mld EUR. W decydującej mierze wynikało to z utrzymania tendencji do dynamicznego wzrostu sprzedaży do USA (o 13,3 proc., tj. o ok. 61 mln EUR). W styczniu br. szybko także zwiększył się eksport do Kanady (o ok. 16,5 proc., tj. o ok. 15 mln EUR), z tym, że porównujemy go do niskiej bazy. Wolniej od eksportu, rósł import z tych rynków (o 6,5 proc., do 1,3 mld EUR), co przełożyło się na nieznaczne zmniejszenie ujemnego salda obrotów – o 12,5 mln EUR, do 106 mln EUR.

W styczniu br. dynamicznie także rosła sprzedaż do krajów WNP, tj. o 8,6 proc. (do ok. 975 mln EUR), w tym do Rosji o ok. 14,5 proc. (o ok. 64 mln EUR) oraz na Białoruś o 11 proc. (o 10 mln EUR). Na rynek ukraiński notowano natomiast nieznaczny spadek sprzedaży, tj. o 0,3 proc. Z kolei po stronie importu, po dynamicznym wzroście w 2018 roku, w styczniu br. notowano jego spadek o ok. 5 proc. (do prawie 1,8 mld EUR), co zaowocowało redukcją deficytu o 172 mln EUR, do ok. 780 mln EUR.

Niemalże stagnację sprzedaży odnotowano na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się – sprzedaż wyniosła blisko 1,2 mld EUR. Szybko w omawianym miesiącu rosła sprzedaż do: Singapuru (blisko 3,7-krotny wzrost, tj. o ok. 44 mln EUR), Chin (o ok. 32,5 proc., tj. o ok. 40 mln EUR), Republiki Korei (o ok. 94 proc., tj. o ok. 35 mln EUR) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ponad 50, tj. o ok. 17,5 mln EUR). Z drugiej jednak strony głębokie spadki sprzedaży notowano m.in. do Turcji (o ok. 43 mln EUR, tj. ok. 105 mln EUR) oraz Tajlandii (o 83 proc., tj. o 67 mln EUR). Jednocześnie import z tej grupy krajów zwiększył się o 2,9 proc. (do nieznacznie ponad 4,6 mld EUR), w rezultacie czego deficyt w obrotach z krajami słabiej rozwiniętymi spoza WNP wzrósł o 132 mln EUR, do blisko 3,5 mld EUR.

Przekrój towarowy

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową obrotów, najbardziej w styczniu br. zwiększył się wywóz: maszyn i urządzeń elektrycznych i ich części i akcesoriów (o 8,4 proc., tj. o ok. 160 mln EUR), kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części (o 3,5 proc., tj. o ok. 85 mln EUR), statków, łodzi, konstrukcji pływających (o ok. 83 proc., tj. o 78 mln EUR) oraz miedzi i wyrobów z miedzi (o ok. 30 proc., tj. o 58 mln EUR).


Źródło[ Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2019-04-01 06:53:05