Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Historyczne wyniki LOTOSU

W trzecim kwartale 2017 r. kurs akcji LOTOSU na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł z 51 PLN do 60 PLN. Kapitalizacja spółki przekroczyła 11 mld PLN. W 3 kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 6263 mln PLN wobec 5660 mln w 3 kw. 2016 r. (+10,6%) W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała blisko 2,3 mld PLN skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o +32% względem 2016 r., z czego na segment produkcji i handlu przypadło ponad 1,6 mld PLN, a na segment wydobywczy ponad 0,6 mld PLN.

W 3 kw. 2017 spółka osiągnęła zysk EBITDA wg LIFO1 na poziomie 926 mln PLN, co oznacza wzrost +38% względem analogicznego kwartału 2016 r. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 768 mln PLN, a więc zwiększył się o +85% względem 3 kw. 2016 r., a skonsolidowany zysk netto osiągnął 619 mln PLN, co stanowi wzrost o +63% względem 3 kw. 2016 i aż o +292% względem 2 kw. 2017 r.We wrześniu spółka zanotowała historyczny rekord modelowej marży rafineryjnej, która wyniosła 10,4 USD/bbl. W 3 kw. 2017 marża ukształtowała się na poziomie 8,57 USD/bbl, wzrost o 42% r/r. W minionym kwartale rafineria LOTOSU pracowała bez zakłóceń, a przerób ropy osiągnął rekordowy poziom 2784 tys. ton. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku przerób ropy wyniósł 6926 tys. ton. Także wynik segmentu wydobywczego poprawił się wobec 3 kw. 2016 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 256 mln PLN, względem 245 mln PLN r/r (+4,3%). Wynik na poziomie operacyjnym EBITDA wyniósł 168,1 mln PLN vs. 117 mln PLN  r/r. Rezultatom segmentu sprzyjał wzrost ceny ropy i gazu ziemnego oraz wzrost wolumenu sprzedaży LOTOS Norge. Natomiast negatywny wpływ na wynik finansowy segmentu miała deprecjacja USD.

W segmencie produkcji i handlu zysk EBITDA wg LIFO1 w 3 kwartale br. wyniósł 750,4 mln PLN vs. 525 mln PLN w analogicznym okresie 2016 r. (+43%).  Sprzedaż olejów napędowych wzrosła r/r o 9.4%  z 1,3 mln ton (3 kw. 2016 r.) do 1,5 mln ton (3 kw. 2017 r.)

Trzeci kwartał 2017 r. był równie udany w segmencie detalu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1515 mln PLN, vs. 1359 mln PLN w 3 kw. 2016 r. (+11,5%). Poprawa  przychodów ze sprzedaży była rezultatem wzrostu wolumenu sprzedaży. Grupa w dalszym ciągu skutecznie wykorzystywała efekty walki z szarą strefą. Trzeci kwartał Grupa zamknęła wartością 321 tys. ton, wobec 295 tys. ton w 3 kw. 2016 r. (+8,5%). Rekordowe wyniki sprzedaży paliw odnotowano w lipcu i sierpniu, kiedy po raz pierwszy sprzedaż przekroczyła 100 mln litrów miesięcznie. Dwucyfrową dynamiką sprzedaży sieć stacji LOTOSU może pochwalić się też w segmencie pozapaliwowym (FMCG, gastronomia). Wzrost wolumenu sprzedaży miał charakter organiczny
– liczba stacji paliw pozostała bez zmian i wyniosła 485. 

Dobre wyniki finansowe pozwoliły znacznie obniżyć zadłużenie Grupy. Na koniec 3 kw. 2017r. dług netto kształtował się na poziomie 3,3 mld PLN, względem 4,8 mld PLN na koniec 2016r., co stanowiło spadek o
-1,5 mld PLN. Dźwignia finansowa ukształtowała się na bezpiecznym poziomie 33%, vs. 56% na koniec 2016 r. i 74% na koniec 2015 r. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wg LIFO wyniósł 1.1x w porównaniu do 1,9x na koniec 2016 r. i 2,6x na koniec 2015 r.

Źródło: Grupa Lotos


dodano: 2017-10-27 08:16:33