Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Horyzont 2020 - 80 mld euro wsparcia dla nauki i biznesu


Horyzont 2020 wprowadza nowe podejście do finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020 - powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.


Podczas debaty na temat komercjalizacji badań naukowych i wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, która odbyła się 15 maja 2013 r. w Katowicach, wiceminister Henclewska zaznaczyła, że w programie Horyzont 2020 główny nacisk położono na rozróżnienie kwestii wspierania badań oraz ich wdrożenia.

Na realizację programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020, na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie, pierwotnie miało być przeznaczone 80 mld euro. Przy ustalaniu budżetu UE na lata 2014-2020 zdecydowano jednak, że wprowadzone cięcia obejmą m.in. ten program, co znaczy, że ostateczna kwota będzie mniejsza.

Horyzont 2020 stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie znacząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Fundusze programu Horyzont 2020 obejmują trzy główne cele:
  • Po pierwsze, program ma wspierać czołową pozycję UE w nauce dzięki wstępnemu budżetowi w wysokości 24,6 mld euro.
  • Po drugie, program zakłada zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co wstępnie przeznaczono 17,9 mld euro.
  • Po trzecie, 31,7 mld euro przeznaczono wstępnie na ważne kwestie dotyczące wszystkich Europejczyków, które podzielono na sześć głównych zagadnień: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.


Zdaniem wiceminister Henclewskiej pomocne dla działań proinnowacyjnych powinno być także dostosowanie otoczenia prawnego do potrzeb firm, a także wsparcie finansowe udzielane w całym cyklu powstawania produktu, od fazy badawczej do wejścia na rynek. - Program Horyzont 2020 koncentruje się także na wzmocnieniu kompetencji przedsiębiorców w obszarze zarządzania strategicznego i dostosowaniu edukacji do potrzeb innowacyjnej gospodarki – dodała.


Źródło: MG i MNiSWdodano: 2013-05-16 10:19:45