Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
II Konwent Marszałków RP zakończył obrady bez udziału strony rządowej

Wyzwania związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, spuścizna po PGR-ach, kształtowanie polityki sportowej i krajobraz samorządowo-gospodarczy po ustawie o OZE zdominowały dwudniowe (29 i 30 września) obrady II Konwentu Marszałków RP w Luboradzy (gm. Barwice, woj. zachodniopomorskie). Konwentowi przewodniczył Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

– Przewodniczenie konwentom, to dla nas ogromny zaszczyt. Cieszymy, że w tym półroczu możemy organizować nasze spotkania. Niestety, będziemy prowadzić dyskusje bez udziału strony rządowej, co stwierdzam z dużą przykrością. Chciałbym, abyśmy wrócili do modelu współpracy, który wcześniej była normą. Mamy wprawdzie dyskutować o problemach województw, ale chcemy to robić wspólnie, bo przecież to rząd i parlamentarzyści wyznaczają ramy naszego działania. Jako samorządowcy jesteśmy wciąż otwarci na dialog. Dotychczas udało nam się zdziałać wiele dobrego, stąd brak dialogu jest niezrozumiały i niepokoi. Oby był to stan przejściowy – podkreślał marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Jednym z tematów przewodnich konwentu były obszary wiejskie. Jak za kilka lat będzie wyglądała Polska wieś, jaki wpływ na jej kształtowanie zachowają samorządy, którym jest najbliżej do społeczności lokalnej? To tylko niektóre z pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy konwentu. – Każdy region ma bardzo zróżnicowane obszary wiejskie, więc wyzwań w naszej dyskusji nie zabraknie. Mimo naszych wielokrotnych zaproszeń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel nie zaszczycił nas swoją obecnością, ani nie wyznaczył żadnego zastępcy. O problematyce obszarów wiejskich musimy zatem dyskutować sami – zaznaczył marszałek Geblewicz.

Pierwszy dzień obrad rozpoczęła dyskusja dotycząca wyzwań związanych z PROW na lata 2014-2020 oraz miejscem obszarów wiejskich w przygotowywanym przez Rząd – Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przyszłość obszarów wiejskich to była również okazja do omówienia spuścizny, jaka pozostała po Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

II Konwent Marszałków był także poświęcony współpracy pomiędzy władzami centralnymi a samorządowymi w kwestii kształtowania regionalnej i lokalnej polityki sportowej. Poza tym w Luboradzy odbyła się Debata Rzeczpospolitej w ramach cyklu „Polska Regionów” dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Bieżące informacje o Konwencie Marszałków RP w Szczecinie dostępne są na stronie www.konwent.wzp.pl.


O Konwencie Marszałów RP. Konwent Marszałów RP zawiązany został równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Narodziła się wówczas potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Od 1999 roku takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.
Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


dodano: 2016-10-04 07:32:34