Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
IP w ekosystemie innowacji

W dniach 6-7 września br. odbyła się w Krakowie XIV edycja międzynarodowego sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja". Urząd Patentowy RP, organizator wydarzenia, tegoroczne sympozjum poświęcił zarządzaniu innowacjami, tworzeniu strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów. XIV Międzynarodowe Sympozjum UPRP z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, którego głównym tematem było  „IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja" otworzyła dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP. Witając gości nawiązała do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówiąc o tym, że to najważniejsze bazowe wydarzeniem w historii dziejów Polski, podkreśliła, że w jeden miesiąc i jeden dzień po odzyskaniu niepodległości został powołany Urząd Patentowy RP, który pod taką nazwą działa do dzisiaj i rozwija swoją działalność na rzecz ochrony własności przemysłowej. W swoim wystąpieniu Prezes Adamczak wyraziła również wielką satysfakcję, że z tak dużym odzewem spotkało się zaproszenie na sympozjum, że przyjęli je przedstawiciele 12 państw, reprezentujący 15 różnych nacji narodowościowych. Zarówno jeśli chodzi o wykładowców z kraju i ze świata, jak i gości honorowych. Natomiast wobec pozostałych uczestników wyraziła wdzięczność, że chcą się dzielić na sympozjum swoim doświadczeniem i dalej rozwijać wiedzę i doświadczenie w oparciu o kontakty, które zawierają podczas debaty, tematycznych warsztatów i rozmów kuluarowych. 

Po otwarciu sympozjum i przywitaniu gości przez prezes dr Alicję Adamczak, wystąpienia okolicznościowe wygłosili goście honorowi: Anna Azari, Ambasador Państwa Izrael w Polsce i Sherif Saadallah, Szef Akademii Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz dr Nathan Wajsman, Główny Ekonomista Europejskiego Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej i Urzędu Unii Europejskiej  ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Obrady sympozjum odbywały się w panelach zwanych lekcjami i poświęcone były zarządzaniu innowacjami, tworzeniu strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów.

Uczestnikami sympozjum byli przedsiębiorcy, w szczególności przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także rektorzy oraz pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, przedstawiciele urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentanci administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.   

Obecnie coraz więcej z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważne w tym kontekście jest ich prawne zabezpieczenie, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii. Procesy te mogą bowiem niejednokrotnie stanowić decydujący czynnik rozwoju.

Podczas obrad zostały poruszone między innymi następujące tematy:
  • Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki,
  • Jak z sukcesem inwestować na globalnym rynku,
  • Modele komercjalizacji – doświadczenia amerykańskie, izraelskie i polskie,
  • Własność intelektualna w gospodarce globalnej,
  • Usługi IP dla biznesu,
  • Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań (TRIZ),
  • Jak osiągnąć sukces komercjalizacyjny,
  • Jak uzyskać wsparcie na działalność innowacyjną.
Prezentacjom i dyskusjom panelistów towarzyszyły sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego na założenie innowacyjnej działalności oraz spotkania networkingowe.

Przebieg obrad tłumaczony symultanicznie transmitowano on-line poprzez stronę: www.uprp.pl.


dodano: 2018-09-07 18:19:02