Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Im lepsze regulacje i instytucje, tym zamożniejsze i lepsze państwo

Polska ma realne szanse na polepszenie swojej pozycji konkurencyjnej względem innych państw. Może stać się jednym ze światowych liderów i dogonić zamożne gospodarki, jeśli postawi na szeroko zakrojone działania deregulacyjne, przebudowę systemu podatkowego, naprawę sądownictwa i prowadzenie sprawnej polityki gospodarczej. Takie wnioski płyną z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) pt. "Wpływ otoczenia instytucjonalno-prawnego na jakość państwa. Polska rajem dla MSP", który został zaprezentowany na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. 

– Polska w dalszym ciągu pozostaje krajem średnio zamożnym. Mamy jednak potencjał do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. W tym celu należy położyć szczególny nacisk na poprawę otoczenia instytucjonalnego i prawnego biznesu. Dla przedsiębiorców kluczowe jest wprowadzenie usprawnień w zakresie rozstrzygania spraw w sądach i skonstruowanie przejrzystego systemu podatkowego
– powiedział Jakub Bińkowski, sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji ZPP, autor raportu. – Proszę zauważyć, że państwa zajmujące jedne z czołowych pozycji w rankingu najzamożniejszych krajów świata pojawiają się również na najwyższych lokatach w zestawieniach mierzących jakość życia, regulacji i systemu podatkowego – dodał ekspert.Z analizy takich zestawień jak Human Development Index oraz „rankingu najlepszych państw na świecie” US News&World Report oraz firmy Y&R Bav Consulting i Uniwersytety Wharton wynika, że państwa o najlepszych regulacjach i instytucjach są państwami najzamożniejszymi i takimi, w których żyje się najlepiej. – Proszę zauważyć jak ważna w kontekście budowania lepszej jakości życia w kraju, jest dbałość o dobre warunki instytucjonalno-regulacyjne biznesu. Przekłada się to na wzrost zamożności państwa, a w konsekwencji na wzrost jego ogólnej jakości w innych kategoriach, również tych bardzo luźno związanych z gospodarką. Przykładem takiego kraju jest Dania, która mimo średniej wielkości i niewielkiej liczebności potrafiła zgromadzić bardzo znaczące bogactwo
– skomentował Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.Z danych przytoczonych w publikacji wynika, że Polska jest państwem średnio zamożnym, w głównej mierze dlatego, że posiada średniej jakości regulacje dotyczące biznesu. W rankingach Paying Taxes i Doing Business Polska zajęła kolejno 47 i 24 miejsce. Odwołując się do bardziej szczegółowych kategorii, takich jak łatwość prowadzenia handlu zagranicznego, Polska wypadła bardzo dobrze, zajmując 1 miejsce. W dalszym ciągu problematyczne okazuje się natomiast rozpoczynanie działalności gospodarczej. Mimo słynnego „jednego okienka” w tym zestawieniu państwo zajmuje 107 lokatę, a w rankingu, który ukazać ma sprawność systemu sądownictwa gospodarczego, Polska uzyskała drugi najgorszy spośród swoich wyników (55 miejsce). – Wniosek z dzisiejszych rozważań jest następujący – Polska jest państwem średnio zamożnym, w głównej mierze dlatego, że posiada średniej jakości regulacje dotyczące biznesu. Jesteśmy zdania, że przeciętne otoczenie regulacyjne biznesu można i trzeba zmienić w diametralny sposób. Należy wreszcie zaprzestać tuszowania kiepskiego stanu faktycznego, poprzez wprowadzanie kolejnych prowizorycznych poprawek i nowelizacji – powiedział Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP. – Cel wydaje się być oczywisty. Konieczna jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym państwie. Mamy nadzieję, że rządzący wreszcie to zrozumieją – dodał.Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w swoim raporcie, zaprezentowanym podczas panelu o konkurencji prawno-instytucjonalnej, przedstawił kluczowe rekomendacje w zakresie poprawy otoczenia biznesowego w Polsce. Żeby móc konkurować z innymi państwami na arenie międzynarodowej, a tym samym przyspieszyć proces doganiania najbogatszych państw świata, należy:


  • zdecydowanie poprawić otoczenie instytucjonalno-prawne biznesu – do tego może przyczynić się daleko posunięta deregulacja i usprawnienie postępowań przed sądami, głównie w sprawach z udziałem przedsiębiorców,

  • skonstruować nowy, prosty i zrozumiały dla obywateli system podatkowy,

  • prowadzić sprawną politykę gospodarczą, obliczoną na regulacyjne i administracyjne wspieranie niewielu precyzyjnie wyselekcjonowanych gałęzi przemysłu,

  • praktykować szybkie podejmowanie legislacyjnych reakcji na wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne - Polska powinna być miejscem, w którym wynalazcy będą mogli wypróbowywać swoje koncepty w rzeczywistości, co doprowadzi to do automatycznego drenażu mózgów.


Problemy przeregulowania gospodarki, ciągnących się postępowań sądowych i skomplikowanego systemu podatkowego towarzyszą nam od lat. Jeśli Polska chce dołączyć do grona zamożnych państw, musi obrać radykalny kurs na wzmacnianie swojej konkurencyjności. Postulaty jakie przedstawiliśmy na tegorocznym Forum są realne do wykonania i mogą doprowadzić do gwałtownego wybuchu przedsiębiorczości jaki można było zaobserwować po 1989 roku, wskutek wejścia w życie ustawy Wilczka – podsumował Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.


Źródło i Raport ZPP: Wpływ otoczenia instytucjonalno-prawnego biznesu na jakość państwa. Polska rajem dla MSP


dodano: 2017-09-16 10:35:30