Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Imponujące wyniki PGNiG

Po pierwszych trzech miesiącach 2017 roku PGNiG osiągnęło 11,65 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 672 mln (6%) w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Rekordowy wynik EBITDA pierwszego kwartału w wysokości 2,77 mld zł jest o 16% wyższy r/r. Grupa odnotowała jednocześnie dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży gazu ziemnego (11% r/r) i dystrybucji gazu (13% r/r).

– Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2017 roku to efekty nowej Strategii PGNiG. Realizacja jej założeń pozwoli nam utrzymać stabilne tempo wzrostu. Cieszą nas również wyniki poszczególnych segmentów, szczególnie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Wytwarzanie, w których odnotowaliśmy bardzo wysokie wzrosty – podkreśla Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Dzięki nowym kontraktom wzmacniamy pozycję na rynku gazu w kraju i rozwijamy działalność międzynarodową. Z sukcesem realizujemy także strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski – dodaje.Poszukiwanie i Wydobycie: wzrost o ponad 80%.

Wynik operacyjny segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 1,08 mld zł i był o 492 mln zł (83%) wyższy r/r. Tak ogromny wzrost możliwy był dzięki zwiększonym przychodom ze sprzedaży. Wyniosły one 1,85 mld zł, co oznacza wzrost o 500 mln zł (37%) przy kosztach z działalności operacyjnej pozostających na niemalże niezmienionym poziomie.

Obrót i Magazynowanie: dobre wyniki sprzedaży nie tylko dzięki zimie.

Zysk operacyjny tego segmentu na koniec pierwszego kwartału 2017 roku wyniósł 308 mln zł. Za wzrost przychodów o 312 mln zł (do 9,93 mld zł) w tym segmencie odpowiada przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży gazu w GK o 11% r/r (do 8,9 mld m3). Sprzedaż gazu do klientów strategicznych i hurtowych wzrosła o 17 % r/r, natomiast spółka PGNiG Obrót Detaliczny zwiększyła wolumen sprzedaży o 6 %.

Dystrybucja: wzrost wolumenu i nowa struktura. 
W I kwartale 2017 roku wolumen dystrybuowanego gazu zwiększył się o 13 % r/r. Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej były wyższe o 90 mln zł tj. 7% r/r. Intensyfikacja gazyfikacji kolejnych obszarów Polski i pozyskanie nowych klientów to pierwsze efekty zmian struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wytwarzanie: ubiegłoroczne akwizycje podnoszą wyniki segmentu. 
Po pierwszym kwartale 2017 roku grupa wypracowała w segmencie Wytwarzanie EBITDA na poziomie 409 mln zł (wzrost o 13% r/r). Segment ten zanotował wzrost EBIT o 35 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku, osiągając poziom 301 mln zł.
Na wyniki segmentu Wytwarzanie istotny wpływ miały spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawniej: Spółka Energetyczna Jastrzębie), które wygenerowały łącznie 40 mln zł EBITDA. Duże znaczenie miało także zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła, które wynikało głównie ze wzrostu wolumenu sprzedaży.


Źródło: PGNiG


dodano: 2017-05-29 07:03:49