Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Inflacja bazowa w lipcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 sierpnia komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2016 r. Wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości oscylują wokół swoich historycznych minimów. Jedynie wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen administrowanych, po osiągnięciu w lutym 2015 r. najniższego poziomu w historii (-2,1 proc. r/r) w okresie marzec–grudzień 2015 r. systematycznie wzrastał – pozostaje jednak wciąż ujemny i zdecydowanie niższy niż pozostałe miary inflacji bazowej.

W relacji rok do roku inflacja:
  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,9 proc., wobec -0,7 miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,1 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc., wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,3 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu.
Podany 12 sierpnia br. przez GUS wskaźnik CPI za lipiec 2016 r. wyniósł -0,9 proc. (r/r). Odczyt ten był zgodny z szacunkiem flash GUS z 29 lipca br. Do pogłębienia deflacji w największym stopniu przyczynił się spadek dynamiki cen paliw – o 2,1 pp. do -11,1% r/r (obniżki cen ropy naftowej na rynkach światowych) oraz cen towarów nieżywnościowych – o 0,4 pp. do -1,4% r/r (głównie spadek cen artykułów medyczno-farmaceutycznych). Dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych wzrosła w lipcu br. do 1,0% r/r (wobec 0,9% r/r w czerwcu).

Wraz ze spadkiem wskaźnika CPI obniżyły się dwie z czterech publikowanych przez NBP miar inflacji bazowej, a pozostałe dwie miary pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Źródło: NBP


dodano: 2016-08-17 08:33:58