Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Inflacja w marcu wyhamowała

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w marcu 2013 r. wzrosły o 0,2 proc. względem lutego. W porównaniu z marcem 2012 r. były wyższe o 1 proc.

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury, transportu oraz wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Droższe były też zdrowie, odzież i obuwie. Niższe ceny związane z łącznością (o 2,9%) obniżyły ten wskaźnik o 0,11 p. proc.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 1,0% i utrzymał się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

Źródło: GUS, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2013 r.dodano: 2013-04-16 12:30:28