Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Inflacja zwolniła, ale przyspieszy

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

W październiku br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,8% r/r, i o 0,4% m/m. 
W skali roku ceny żywności i napoje bezalkoholowe urosły o 1,8%, użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii - o 2,0%. W horyzoncie miesięcznym pierwsza z tych kategorii nie uległa zmianie, w przypadku tej drugiej odnotowano spadek z poziomu 2,2%.


Największy wzrost cen obserwujemy w transporcie (7,5%), natomiast w większości pozostałych grup nie przekroczył on 3,1% r/r. Ujemna dynamika cen dotyczyła niezmiennie łączności (-3,6%), odzieży i obuwia (-2,9%) oraz innych towarów i usług (-0,2%).

Wśród produktów żywnościowych wyraźny wzrost cen odnotowują jaja (16,8% r/r), warzywa (10%) pieczywo (7,4% w skali roku, 1,8% w skali miesiąca), natomiast wyhamowuje spadek cen cukru (27,5% w skali roku, wzrost o 0,8% w skali miesiąca). Czynsze urosły w ostatnich 12 miesiącach o 4,2%, wywóz śmieci o 3,5%, natomiast ceny nośników energii o 1,4%, za co w największym stopniu odpowiedzialny był opał (3,6%).

Dodatni trend cen paliw nadal jest wyraźny 12,8%, z czego gaz 16,8%, olej napędowy 15,5%, a benzyna 10,9%. Odnotowywane ostatnio spadki cen paliw na rynkach światowych pozwalają jednak zakładać obniżenie tej dynamiki w kolejnych kwartałach. Wyraźnie ujawnia się dalszy wzrost cen prasy (4,3%).

Chociaż dynamika cen mieści się w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego, coraz bardziej się od niego oddala. Póki dynamika inflacji mocno zależy od czynników egzogenicznych, a presja popytowa nie jest widoczna, RPP nie ma powodu by interweniować. Za rok ten obraz inflacji prawdopodobnie będzie jednak zupełnie inny, za sprawą wyższych cen energii i możliwego ich przenoszenia na konsumentów.


Źródło: Konfederacja Lewiatan / Sonia Buchholtz


dodano: 2018-11-15 07:06:33