Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Infrastruktura cyfrowa warunkiem rozwoju gospodarki

Eksperci i przedsiębiorcy spotkali się w Ministerstwie Rozwoju, aby przedyskutować wpływ  jaki wywiera infrastruktura cyfrowa na rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki w kontekście priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zdaniem Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej (KIGC) Andrzeja Arendarskiego, sieci przesyłowe szybkiego internetu są równie krytycznym, o ile nie większym elementem gospodarki, jak energia elektryczna.KIGC przedstawił przegląd obszarów, których ekspansja szczególnie zależy od dostępności szybkich łączy cyfrowych. Są to: systemy wojskowe, transport, telemedycyna, ochrona danych osobowych, specjalistyczne oprogramowanie dla firm, edukacja cyfrowa, przemysł lotniczy i kosmiczny.

– Czy tego chcemy, czy nie, przemysł 4.0 staje się powoli faktem. Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji i cyfryzacji. Właśnie cyfryzacja stanowi horyzontalną podstawę rozwoju większości filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Aktywnie włączamy się w czwartą rewolucję przemysłową, która stanowi impuls cywilizacyjny i rozwojowy. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powstanie krajowa platforma, integrująca i koordynująca działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0. wesprze transformację rodzimego przemysłu i pomoże stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z czwartą rewolucją przemysłową – mówił uczestniczący w debacie wiceminister rozwoju Witold Słowik.

O roli nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, jako przedstawiciel branży mówił Jean-François Fallacher. Prezes Orange Polska na przykładzie intensywnie rozwijanej przez tego operatora sieci światłowodowej przekonywał, że superszybkie łącza optyczne oraz dobra współpraca przy budowaniu nowoczesnej sieci nowej generacji – 5G – mogą być istotnymi impulsami dla rozwoju wielu sektorów polskiej gospodarki. Plan Orange przewiduje objęcie zasięgiem światłowodu do końca przyszłego roku co czwartego polskiego gospodarstwa domowego – 3,5 mln domów, mieszkań i biur. Operator w ramach własnych inwestycji i projektów realizowanych w Programie Polska Cyfrowa doprowadzi też szybkie łącze szerokopasmowe do co piątej polskiej szkoły.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że kluczowa dla powstania i rozwoju przemysłu 4.0 jest infrastruktura, która stanie się tkanką rozwoju gospodarczego Polski. Dzięki niej polskie firmy będą mogły efektywnie konkurować i współpracować na międzynarodowych rynkach rozwijając produkcję cyfrową, która może stać się polską specjalnością. By tak się stało niezbędne są inwestycje.

Debatę zorganizowało Ministerstwo Rozwoju z Krajową Izbą Gospodarki Cyfrowej we współpracy z Orange Polska. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2017-07-05 07:03:25