Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Innowacja, finansowanie, rozwój

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. W tym celu Konfederacja Lewiatan zaprasza 21 czerwca br. na konferencję we Wrocławiu, organizowaną we współpracy z regionalnym związkiem Konfederacji Lewiatan - Dolnośląscy Pracodawcy.

Podczas czterogodzinnej konferencji, do udziału w której serdecznie zaprasza, organizatorzy przedstawią sposoby rozwiązania powyższego problemu.

Przygotowano dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

    •    poranny – przedstawi trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie w ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020 oraz inne instrumenty finansowania projektów unijnych, firmom rozpoczynających działalność  zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowano również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;

    •    południowy – planuje trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem.  Spotkanie jest dedykowane przedsiębiorcom poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Konferencja INNOWACJA FINANSOWANIE ROZWÓJ
 – GŁOS BIZNESU 2016 odbędzie się we Wrocławiu, 21 czerwca 2016 
w hotelu Mercure, plac Dominikański 1. Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.


Źródło i szczegółowe informacje: 
Konfederacja Lewiatan, 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, 
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910, 
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
, www.konfederacjalewiatan.pl


dodano: 2016-06-10 08:01:22