Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Innowacje? (Nie) na wakacje?!

Ponad pół miliona złotych to łączna wartość dofinansowania kolejnych 5 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Decyzję o wyborze i przekazaniu środków w postaci Bonów na innowacje podjął właśnie Zarząd Województwa Małopolskiego.

– Stawiamy na rozwój gospodarki w Małopolsce. Mówiąc o innowacjach na ogół myślimy o dużych projektach badawczych, a my chcemy adresować wsparcie rozwoju innowacyjności także do sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani że to wsparcie zaprocentuje. Bezpośrednio na bony dla tego sektora gospodarki przeznaczyliśmy ponad 16,4 mln zł – podkreśla Marta Malec-Lech, z zarządu województwa.

Czego dotyczy konkurs?


Trwający nadal nabór, podzielony na rundy, skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Do dyspozycji przedsiębiorców, na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, które posłużą do przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług czeka ponad 16,4 mln zł.

Beneficjenci mogą ubiegać się o mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 tys. zł. Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

Usługi w bonach

W ramach małego i dużego bonu na innowacje można zakupić usługi badawczo-rozwojowe w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można zakupić także usługi proinnowacyjne. Przedsiębiorca, jeżeli chce zakupić takie usługi w ramach dużego bonu na innowację, musi pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

Przedsiębiorca wybiera wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra  transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki  innowacji, kancelarie patentowe. Usługi wspierane w ramach Bonów na innowacje mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Co dotychczas?

Począwszy od listopada 2015 r. do października 2018 r. w ramach 4 naborów wybrano łącznie 280 innowacyjnych projektów opiewających na kwotę ponad 19 mln złotych.

W ramach obecnego naboru łączna wartość wnioskowanego dofinansowanie złożonych projektów wynosi już ponad 1,7 mln zł!

Nabór trwa


Nabór wniosków ogłaszany jest za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Warto śledzić strony www.rpo.malopolska.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.


Autor: Biuro Prasowe UMWM


dodano: 2019-07-24 07:09:15