Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Innowacyjna przyszłość PKP Intercity

PKP Intercity podejmuje współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczącą stworzenia innowacyjnych pociągów. 21 lutego agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i PKP IC podpisali list intencyjny o wspólnej realizacji projektów w ramach rządowego programu Luxtorpeda 2.0. Po stronie PKP IC to element strategii taborowej, w ramach której spółka zainwestuje 7 mld zł w komfort pasażerów.

Innowacje dla kolei

Program Luxtorpeda 2.0, którego celem jest stworzenie innowacyjnych pojazdów szynowych, jest jednym z flagowych projektów służących realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej w 2017 roku przez Radę Ministrów.

– Wyznaczyliśmy i konsekwentnie realizujemy cele strategiczne, dzięki którym poprawia się jakość życia Polaków. Obok już prowadzonych przez NCBR: programów  INNOTABOR, Wspólnego Przedsięwzięcia z PKP PLK oraz programu GOSPOSTRATEG dziś uruchamiamy kolejną, ważną inicjatywę. Partnerstwo innowacyjne to bowiem nie tylko nowy sposób finansowania innowacji. To budowanie w Polsce takiego rynku, który przez lata będzie napędzał naszą gospodarkę
– podkreśla Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Cieszę się, że PKP Intercity planuje włączyć się we flagowy projekt służący realizacji SOR. Decyzja o współpracy jest podyktowana potrzebami i wymaganiami jakie stawiają pasażerowie przed nowoczesnymi przewoźnikami. Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ma zapewnić przewoźnikowi nowoczesny tabor. Jestem pewien, że dzięki temu Polacy jeszcze chętniej będą korzystać z transportu kolejowego
– zapewnia Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Kolej przyszłości i dużych inwestycji

PKP Intercity rozpoczyna zapowiedzianą wcześniej współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczącą stworzenia innowacyjnych, nowoczesnych pociągów w ramach partnerstwa innowacyjnego. W wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez różnych wykonawców, opracowany zostanie innowacyjny tabor kolejowy, stanowiący odpowiedź na potrzeby PKP IC.  Planowane jest opracowanie nowoczesnej lokomotywy elektrycznej,  elektrycznego zespoły trakcyjne (EZT) oraz składu typu push-pull. Pojazdy mają być przystosowane do prędkości 160 - 250 km/h. Na ten cel planuje przeznaczyć docelowo około 3,7 mld.

– Realizujemy największy w historii firmy program inwestycyjny, którego celem jest coraz lepsza jakość podróżowania. W ramach zaktualizowanej strategii taborowej na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. zainwestujemy aż 7 mld złotych w komfort pasażerów. Kolej to transport przyszłości, a PKP Intercity ma długoterminowe plany rozwoju swoich usług z wykorzystaniem innowacyjnych projektów
– mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity. – Po podpisaniu listu intencyjnego powołujemy od razu wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zespół projektowy, który rozpoczyna działania – dodał.

Innowacje na zamówienie dzięki NCBR

– Z powodzeniem uruchamiamy programy nowego typu, których celem jest stawianie czoła konkretnym wyzwaniom technologicznym, przy jednoczesnym zapewnianiu rynku dla nowatorskich rozwiązań. Kompetencje zdobyte w realizowanym już przez nas partnerstwie innowacyjnym w połączeniu z doświadczeniem we wspieraniu prac B+R związanych ze środkami transportu szynowego dały impuls do nawiązania współpracy PKP IC – mówi prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – To kolejny krok w realizacji celów w ramach programu Luxtorpeda 2.0, który nie tylko zwiększy konkurencyjność polskich firm, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo i jakość przewozów – dodał dyrektor NCBR.

„Bezemisyjny transport publiczny” – partnerstwo innowacyjne działa!

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielania zamówienia publicznego, który został wprowadzony w 2016 roku w znowelizowanej ustawie o prawie zamówień publicznych. Ma na celu wspieranie nowych, jeszcze nieistniejących na rynku rozwiązań. Jedną z pierwszych instytucji w Polsce, które z powodzeniem uruchomiły postępowanie  w trybie partnerstwa innowacyjnego, jest NCBR, agencja wykonawcza resortu nauki. W tym trybie realizuje ona program „Bezemisyjny transport publiczny”. Ogłoszony w styczniu ubiegłego roku projekt to przedsięwzięcie ponadresortowe. Biorą w nim udział ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju, energii oraz środowiska.


 
NCBR wraz z samorządami (kolejnymi partnerami programu) występuje w roli inteligentnego zamawiającego kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów lub usług – w tym przypadku w oparciu o potrzeby zgłaszane przez polskie miasta zainteresowane rozwojem ekologicznego transportu miejskiego. Innowacyjne podejście umożliwia stworzenie, zakup i zasilenie floty kilkudziesięciu polskich miast nawet ponad 1000 autobusów nowej generacji. Zastosowane w nich nowatorskie rozwiązania pozwolą zaoferować mieszkańcom zupełnie nową jakość podróży komunikacją miejską, a jednocześnie ograniczyć koszty eksploatacyjne i zanieczyszczanie powietrza. Pod koniec ubiegłego roku NCBR podpisał wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę umożliwiającą finansowanie zakupu autobusów nowej generacji dla polskich miast – to kolejny krok w realizacji „Bezemisyjnego transportu publicznego”.


Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i PKP Intercity
 

dodano: 2018-02-23 06:34:06