Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Innowacyjne rozwiązania w sektorze rolniczym


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczynają współpracę na rzecz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolniczym. Podpisy pod Listem intencyjnym w tej sprawie złożyli 15 października br. w Warszawie dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Współpraca ARiMR z NCBR ma na celu przygotowanie nowego przedsięwzięcia w stosowanym przez NCBR nowatorskim modelu problem-driven research. Jego celem będzie stworzenie niedostępnych obecnie na rynku rozwiązań, stanowiących odpowiedź na potrzeby zdefiniowane przez ARiMR. Jest to kolejny krok we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zmierzających do szybszej realizacji zadań z równoczesnym obniżeniem kosztów funkcjonowania administracji.

– W przedsięwzięciach w modelu problem-driven research szukamy odpowiedzi na zidentyfikowane przez partnera NCBR potrzeby, których nie można zrealizować dzięki dostępnym na rynku rozwiązaniom. Cieszę się, że dziś stawiamy pierwszy krok na drodze do uruchomienia kolejnej takiej inicjatywy. Cieszę się tym bardziej, że rozwiązanie problemu, który dziś wskazujemy będzie wymagało realizacji projektów o charakterze interdyscyplinarnym, które – jak pokazują doświadczenia – są siłą napędową innowacyjnej gospodarki – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.Współpraca ARiMR i NCBR pozwoli uruchomić przedsięwzięcie, którego celem będzie opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych do przetwarzania dużej ilości danych (big data) w zakresie przyznawania i obsługi dopłat obszarowych dla rolników. Zastosowane zostaną m.in. automatyczne narzędzia do oceny niektórych zobowiązań beneficjentów. W tym celu wykorzystywane zostaną nowe źródła informacji, dotychczas niedostępne dla ARiMR. W ramach realizacji projektu, na potrzeby ARiMR, pozyskane mogą być np. zdjęcia terenu w bardzo wysokiej rozdzielczości, przy wykorzystaniu bezzałogowych systemów latających oraz analizy tych zdjęć. To tylko niektóre możliwości pozyskiwania informacji wynikające z postępu technologicznego, które będą mogły być udostępniane ARiMR i przez nią wykorzystywane.Współpraca z NCBR otwiera zupełnie nową płaszczyznę obsługi dopłat obszarowych. Dzięki niej zmniejszy się liczba tradycyjnych kontroli na miejscu oraz w znacznym stopniu usprawniony zostanie przepływ informacji pomiędzy ARiMR a beneficjentami.


Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

dodano: 2019-10-17 07:43:18