Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Instalacja technologiczna za 160 mln dopięta na ostatni guzik


Bank ING zaakceptował zaktualizowany budżet projektu „Future” firmy Polwax i jednocześnie zgodnie z zapisami umowy kredytowej zarząd spółki zamroził dotychczasową politykę dywidendową do roku 2019. Dodatkowym zabezpieczeniem podniesionej kwoty kredytu są umowy lock up dla akcji będących w posiadaniu członków zarządu spółki.


Zmiana budżetu inwestycji

Bank zaakceptował zmianę budżetu inwestycji, która jest obecnie szacowana na 159,9 mln zł (łącznie z poniesionymi już wydatkami) zamiast planowanych wcześniej 123,6 mln zł. Koszty wzrosły więc o 30 mln zł.

– W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z istotnym wzrostem cen maszyn i urządzeń oraz produktów z metali nieżelaznych. Przede wszystkim wzrost cen stali dał nam w kość. Dopiero wstępne oferty potencjalnych wykonawców instalacji uświadomiły nam, że przeliczyliśmy się. To wszystko miało wpływ na ceny zamawianych materiałów
– podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax SA. – Wraz ze wzrostem nakładów inwestycyjnych rośnie też wartość 20-procentowych kosztów inwestycji, którą zgodnie z umową kredytową musimy sfinansować ze środków własnych w pierwszej kolejności. Dlatego jedynym rozwiązaniem sensownym z punktu widzenia rozwoju i realizacji strategii – zgodnym zresztą z oczekiwaniem banku – będzie niewypłacanie dywidendy za 2016 rok oraz zamrożenie dotychczasowej polityki dywidendowej do roku 2019 – dodaje prezes Tomczyk.

Umowa z wykonawcą podpisana

Dzięki zaakceptowaniu przez Bank ING podwyższonego kosztu inwestycji podpisano też wynegocjowaną kilkanaście dni wcześniej umowę z ORLEN Projekt SA na pełnienie funkcji głównego realizatora inwestycji („GRI”). Jej ryczałtowa wartość wynosi 112,6 mln zł i nie obejmuje wartości kluczowych urządzeń. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, specyficzne warunki nie występują.

 – To dobra umowa, która zabezpiecza zarówno nas, jako inwestora, jak i wykonawcę – stwierdził prezes Tomczyk. – Orlen Projekt to dobry i wiarygodny partner, specjalizujący się w realizacji projektów z naszej branży. Jesteśmy przekonani, że uzgodnione terminy zostaną dotrzymane, a całość zostanie wykonana z najwyższą starannością – zdecydowanie podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax SA. I dodaje: – Nasza instalacja jest przede wszystkim instalacją technologiczną, dlatego też wybór takiego partnera, jakim jest Orlen Projekt, daje nam pewność, że instalacja zostanie zbudowana i oddana do użytkowania bez zastrzeżeń również w tym obszarze.

Co z dywidendą?

Najbliższe dwa lata będą wymagały od spółki absolutnej koncentracji na realizacji inwestycji i dalszej rozbudowie istniejących rynków zbytu.

– Budujemy instalację, która sprawi, że po jej uruchomieniu przez przynajmniej kilkanaście najbliższych lat będziemy najnowocześniejszą firmą w branży w Europie i na świecie. W wielu przypadkach staniemy się najważniejszym dostawcą specyfików parafinowych w Europie – tych, bez których nie ma choćby nowoczesnego przemysłu lotniczego. Poza branżą opakowań, odlewów precyzyjnych czy szeroko rozumianym rolnictwem lub przetwórstwa drewna swoją przyszłość budujemy w tych sektorach, w których wymagane są specjalistyczne produkty będące dziełem zaawansowanych technologii przetwórstwa chemicznego, jak choćby szeroko rozumiany przemysł gumowy. Niskotonażowe, lecz wysokomarżowe – dodaje Dominik Tomczyk. – Z pewnością podstawowe pytanie dla akcjonariuszy brzmi: „Co z dywidendą? Kiedy można się jej spodziewać?”. Zarząd zamroził dotychczasową politykę do roku 2019. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to istnieje realna szansa i możliwość, by wrócić do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Będziemy wprawdzie w dalszym ciągu w ryzach umowy kredytowej, ale zapali się dla nas światełko w tunelu. Warto zatem poczekać te 30 miesięcy. Myślę, że widok powstających instalacji, dzięki którym znacząco zwiększymy przychody i zysk, jest tego wart – podsumowuje prezes Tomczyk.


Źródło: Polwax


dodano: 2017-04-11 06:33:27