Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jabłko Sandomierskie

Zagadnienia związane z wykorzystaniem potencjału Ziemi Sandomierskiej na rzecz rozwoju produkcji i eksportu owoców i warzyw, w tym zwłaszcza „Jabłek Sandomierskich” były tematem konferencji w której udział wzięli liczni sadownicy regionu sandomierskiego oraz delegacje z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Konferencja pt. „Potencjał gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego Ziemi Sandomierskiej” odbyła się w dniach 30-31 sierpnia 2013 r., w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu. Zorganizowana została przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Wśród gości oficjalnych byli Marszałek Świętokrzyski Adam Jarubas; Europoseł Czesław Siekierski; Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz; Starosta, Dziekan Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów (SJKE) Stanisław Masternak oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich (SEP) Mieczysław Twaróg.

Konferencja była okazją do zapoznania się z sadownictwem sandomierskim i jego przechowalnictwem, przetwórstwem, a także z działaniem sandomierskich grup producenckich tj: Grupą Sadowniczą „Owoc Sandomierski” Sp. z o.o. w Bilczy; „Refal” Sp. z o.o. w Łukawie; „Sad Sandomierski” Sp. z o.o. w Obrazowie; Grupą Sadowniczo-Warzywniczą „Złoty Sad” Sp. z o.o. w Samborcu; oraz „AG Food” Sp. z o.o. w Jasienicy.

W trakcie wizyt w grupach producenckich oraz bezpośrednich kontaktów producentów i eksporterów jabłek sandomierskich z kontrahentami zagranicznymi przekazane zostały doświadczenia sadowników sandomierskich oraz możliwości eksportu jabłek na rynki krajów Europy Wschodniej  i Zachodniej, a także do krajów afrykańskich, w tym do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dzięki temu goście zagraniczni wyrazili pozytywną opinię o sadownictwie sandomierskim oraz odnieśli się z uznaniem do walorów smakowych „Jabłka Sandomierskiego”i stwierdzili, że produkcja sadownicza jest wizytówką regionu sandomierskiego, a jabłka jego głównym produktem eksportowym.

W konferencji bardzo aktywny udział wzięli kierownicy Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w Moskwie Radca Minister Marek Ociepka, Kijowie Radca Minister Andrzej Grabowski, Mińsku I Radca Wiesław Pokładek i Brukseli I Radca Krzysztof Turowski,  którzy podczas panelu przedstawili działanie WPHiI i dyplomacji ekonomicznej na rzecz promocji i rozwoju eksportu „Jabłka Sandomierskiego” oraz zaprosili eksporterów „Jabłek Sandomierskich” do udziału w targach  i wystawach poświęconych m.in. sektorowi owocowo-warzywnemu.

W czasie panelu nt. możliwości rozwoju sektora rolno-spożywczego w regionie świętokrzyskim udział wzięli m.in. prof. dr hab. Franciszek Adamicki, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach; prof. dr hab. Eberhard Makosz Przewodniczący Towarzystwa Sadów Karłowych  w Lublinie i dr Ryszard Nowak Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Dziekan Lubelskiego Korpusu Eksporterów. W trakcie debaty panelowej zwrócona została uwaga na zagadnienia związane z wykorzystaniem potencjału ziemi, zaplecza naukowo-badawczego i tradycji sadowniczej Ziemi Sandomierskiej na rzecz  rozwoju produkcji i eksportu „Jabłka Sandomierskiego”.

Opracował Zespół Programowy Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.dodano: 2013-09-02 19:03:37