Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak działania marketingowe budują wizerunek regionu?

Dlaczego koordynacja działań marketingowych i promocyjnych oraz kreowanie spójnej marki Małopolska są tak ważne dla naszego regionu? Jak dotychczasowe przedsięwzięcia województwa wpływają na wizerunek Małopolski oraz jakie korzyści płyną ze wspólnych działań marketingowych? To tylko kilka tematów poruszanych w czasie trwającego w dniach 23-24 listopada Kongresu Marki Małopolska w Krynicy-Zdroju.Kongres Marki Małopolski to spotkanie, w którym wzięli udział samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji zaangażowanych w System Koordynacji Marki Małopolska (SKMM), zajmujących się promocją, marketingiem i zagadnieniami public relations. Oprócz udziału w inspirujących warsztatach, mieli oni także możliwości udziału w prelekcjach ekspertów i dyskusji na temat korzyści wynikających z prowadzenia przez samorządy skoordynowanych działań marketingowych.Podczas otwarcia Kongresu Marki Małopolska Gabriela Prokocka-Kazek, dyrektor Departamentu Marki Małopolska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, pełnomocnik marszałka województwa ds. Marki Małopolska
zaprezentowała uczestnikom spotkania Strategię Promocyjną Marki Małopolska, a także funkcjonowanie SKMM, a Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju podkreślił, że Małopolska jest pierwszym regionem, mającym tak szerokie spojrzenie na markę regionu i podejmuje niezwykle trafne działania w tym zakresie.

Z kolei Robert Stępowski, ekspert ds. marketingu terytorialnego i personal brandingu, założyciel platformy internetowej www.MarketingMiejsca.com.pl podkreślił, że warto przekonywać samorządy do inwestowania w odpowiednie działania promocyjne, ponieważ ta inwestycja zawsze przynosi korzyści. Zwrócił także uwagę, że to mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami miejsc, w których żyją.Kluczowym elementem pierwszego dnia kongresu był panel dyskusyjny dotyczącego nowego przedsięwzięcia województwa, jakim jest projekt Made in Małopolska. Jego celem jest wsparcie solidnego regionalnego biznesu, ciekawego dizajnu, dobrego smaku, wartościowych inicjatyw a także miejsc i obiektów szczególnie atrakcyjnych w regionie. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że w wielu przypadkach wzmocnienie przedsięwzięć, inicjatyw, produktów, czy atrakcji turystycznych wizerunkiem Małopolski może mieć ogromne znaczenia dla ich powodzenia.

Z kolei Grzegorz Biedroń, prezes zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów, a zarazem radny województwa podkreślił, że projekt Made in Małopolska ma szansę powodzenia tylko wtedy, gdy zarówno małe, jak i duże małopolskie firmy, które działają globalnie, zauważą korzyści płynące dla nich z tego przedsięwzięcia. Paneliści podkreślili również, że współpraca biznesu i samorządu w budowaniu marki jest niezwykle istotnym elementem do wzmacniania wizerunku regionu.

Pierwszy dzień kongresu zamknęły warsztaty, w których trakcie uczestnicy przekonali się, że działając wspólnie, dzieląc się swoimi pomysłami i bazując na swoich doświadczeniach marketingowych mogą stworzyć wiele ciekawych i kreatywnych projektów wzmacniających wizerunek marki regionu. W drugim dniu uczestnicy kongresu dyskutowali na temat wyzwań związanych z marką lokalną oraz o sposobach na tworzenie marki terytorialnej.


Źródło: Kongres Marki Małopolska


dodano: 2017-11-27 07:12:26