Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak korzystać, by nie naruszać? Jak chronić, by nie ograniczać?"Własność intelektualna w internecie. Jak korzystać, by nie naruszać. Jak chronić, by nie ograniczać” to temat konferencji - o ochronie praw autorskich w Internecie i granice swobody korzystania z globalnej sieci - która została zorganizowana przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej* 26 kwietnia 2013 r. w Warszawie.


Uczestniczyli w niej eksperci prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

Debatę na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych na Polityce Warszawskiej zainaugurował wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, który powiedział: – Szczególnie istotne jest pytanie o legalność korzystania z zasobów udostępnianych w internecie. Ustalenia granic ich nienaruszalności to bardzo ważny temat podejmowany przez twórców.

W opinii wicepremiera Janusza Piechocińskiego odpowiednio skonstruowane prawo własności intelektualnej jest narzędziem dla przedsiębiorców, jest wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i Unii Europejskiej. Podkreślił, że, dla przedsiebiorców: - Ułatwia im funkcjonowanie na globalnym rynku i zachowanie konkurencyjności - a dla Polski i UE, że – Koordynacja działań na rzecz stworzenie jednolitych regulacji prawno-autorskich jest wyjątkowo ważna dla rynku cyfrowego w Europie.

Ponadto w debacie, którą prowadziła dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP swoje tematyczne wystąpienia przedstawili:
Dr Justyna Ożegalska-Trybalska - Ochrona własności intelektualnej a Internet
     i Czy możliwa jest skuteczna ochrona własności intelektualnej w Internecie
Prof. Ewa Nowińska - Naruszenie praw własności intelektualnej a Internet
Dr Ireneusz Matusiak
- Domeny internetowe - wybrane zagadnienia
Prof. Ryszard Markiewicz - Główne problemy prawa autorskiego w Internecie
     - stan obecny i perspektywy
Dr Wojciech Machała - Jak legalnie korzystać z zasobów sieci (w tym dozwolony użytek)
Dr Krzysztof Siewicz - Otwarty dostęp do twórczości w Internecie
Ryszard Frelek - Działalność WIPO w zakresie wspierania systemu ochrony własności intelektualnej


* Światowy Dzień Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Day) - święto ustanowione przez wyspecjalizowaną organizację ONZ: Światową Organizację Własności Intelektualnej. Jest obchodzone od 2001 r.dodano: 2013-04-26 18:19:51