Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak obudzić innowatorów wśród pracowników?


PwC, przy współpracy z Koalicją na rzecz Polskich Innowacji przygotowało pierwszy na rynku raport, kompleksowo przedstawiający najczęściej spotykane metody strukturyzacji podejścia do zarządzania innowacjami pochodzącymi od pracowników. Prezentuje w nim zbiór najlepszych praktyk wdrażania systemów innowacji pracowniczych oraz możliwości ich finansowania.


Systemy innowacji pracowniczych służą tworzeniu w firmie kultury zachęcającej pracowników do dzielenia się wiedzą i pomysłami, z których firma może czerpać potencjalne korzyści. Jak skłaniać pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami z organizacją? Jak przekuwać te pomysły w realną wartość dla firmy?
Tematyka innowacji i ich istotność jest bardzo dobrze znana przedsiębiorcom na całym świecie. Nie każde przedsiębiorstwo jednak jest w stanie realnie stworzyć taką kulturę pracy wśród pracowników, która zachęca ich do dzielenia się swoimi pomysłami, efektem których może być znaczące zwiększenie sprawności operacyjnej firmy lub uruchomienie nowych linii produktowych.

Odpowiednio zaprojektowany system innowacji pracowniczych efektywnie pobudza i wykorzystuje pełnię potencjału intelektualnego, biznesowego i ambicji pracowników w zakresie kreowania i rozwijania innowacyjnych pomysłów, niosących wartość dodaną dla organizacji. Jest również krokiem milowym w dokonaniu przemiany z organizacji podążającej za trendami, w firmę która je kreuje.

Autorzy raportu liczą, że przedstawiona w opracowaniu wiedza, zarówno teoretyczna, jak i jej zastosowania w praktyce, pozwolą organizacjom odnaleźć analogie do własnej działalności, a w efekcie wdrożyć systemy innowacji pracowniczych w swoich organizacjach.


Źródło: PwC. Uśpiony potencjał. Jak obudzić innowatorów wśród pracowników?


dodano: 2018-12-10 05:35:29