Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak sprawdzić rzetelność potencjalnego kontrahenta Twojej firmy?

Zbudowanie sieci wiarygodnych partnerów biznesowych nie jest łatwym zadaniem. Niemniej, efektywna współpraca z uczciwymi kontrahentami przyczynia się do sprawnego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa oraz pozwala na uniknięcie problemów np. z nieterminowymi płatnościami czy nierzetelnie wykonanymi zleceniami. Dlatego, przed podjęciem rozmów biznesowych z potencjalnym partnerem, warto dokładnie go zweryfikować. W jaki sposób i gdzie szukać niezbędnych informacji na temat firm, z którymi planujemy podjąć współpracę?Na własną rękę

Najprostszym sposobem na wstępne sprawdzenie partnera biznesowego jest samodzielne wyszukanie podstawowych informacji na temat firmy w internecie. Przeanalizujmy stronę internetową potencjalnego kontrahenta, oficjalne profile w mediach społecznościowych czy opinie, jakie pojawiają się w sieci na temat danego przedsiębiorstwa (choć w ostatnim przypadku warto wziąć pod uwagę, że negatywne opinie mogą być autorstwa konkurencji). Zwróćmy również uwagę na publikacje na temat firmy pojawiające się w mediach oraz na to, czy i jakie certyfikaty posiada interesująca nas organizacja. Warto również zasięgnąć opinii „w branży” – zapytać o potencjalnego partnera zaprzyjaźnione firmy czy klientów. W końcu, standardową praktyką jest też prośba o zaświadczenie o nadaniu numeru NIP czy REGON, którą powinniśmy skierować do przyszłego kontrahenta.

Skorzystaj z bezpłatnych rejestrów

Kolejnym etapem powinno być sprawdzenie konkretnej firmy w rejestrach gospodarczych. Oczywiście, początkowo warto zacząć od tych bezpłatnych. Jeśli mamy do czynienia z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, możemy skorzystać z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Sprawdzimy tam, czy dana firma faktycznie została zarejestrowana oraz czy nie została przypadkiem zawieszona czy skreślona z rejestru.

– W przypadku spółki prawa handlowego, warto zweryfikować firmę w Krajowych Rejestrze Sądowym. Odpis KRS dostarcza wielu, cennych informacji na temat przedsiębiorstwa, takich jak: dane teleadresowe firmy, wielkość kapitału, okres działalności, właściciela i sposób reprezentacji firmy, ale i wzmianki o ew. postępowaniach upadłościowych czy zaległościach względem urzędu skarbowego czy ZUS-u – mówi Wojciech Kryński, współwłaściciel firmy Ground Frost, zajmującej się usługami z zakresu modelowania finansowego, a w szczególności wycenami przedsiębiorstw, wartości niematerialnych oraz instrumentów finansowych.

W KRS składane są również sprawozdania finansowe podmiotów (spółek). Nie są one dostępne w formie elektronicznej, ale każdy zainteresowany może prosić o ich udostępnienie w formie papierowej. Na tej podstawie można dokonać analizy finansowej kontrahenta bazując na historycznych danych o jego działalności. To wydajna, choć czasochłonna metoda. W niektórych przypadkach istotne są też powiązania osób reprezentujących kontrahenta. Tu również nieocenionym źródłem wiedzy jest KRS, w którym znaleźć można informacje na temat tego, w jakich spółkach i z jakimi osobami dany kontrahent współpracował w przeszłości.

Szukamy dalej

Na rynku dostępne są też płatne metody weryfikacji kontrahenta, które opłacają się zwłaszcza w przypadku, gdy w grę wchodzą kontrakty o dużej wartości. Poszukiwania warto poszerzyć o część KRS-u, czyli Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, gdzie znajdziemy informację na właśnie na temat wypłacalności danego podmiotu. Warto też skontaktować się z jednym z Biur Informacji Gospodarczej, takich jak Krajowy Rejestr Dłużników. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy dana firma figuruje wśród nierzetelnych dłużników czy też z jaką kwotą zalega. Kolejnym sposobem jest złożenie wniosku do ZUS oraz urzędu skarbowego, aby otrzymać informację, czy nasz kontrahent terminowo opłaca zobowiązania ubezpieczeniowe i podatkowe. W tym wypadku potrzeba jest jednak zgoda samego kontrahenta, najlepiej więc poprosić o takie zaświadczenia firmę, z którą planujemy podjęcie współpracy.

A może wywiadownia gospodarcza?

Efektywne prześwietlenie potencjalnego partnera biznesowego to czasochłonny proces, zwłaszcza jeśli decydujemy się na samodzielne poszukiwanie informacji. Dlatego też warto rozważyć współpracę z wyspecjalizowanymi w tym kierunku podmiotami (np. wywiadowniami gospodarczymi), które kompleksowo opracowują raport na temat interesującej nas firmy.

– Audytorzy śledczy mają dostęp do większej i bardziej różnorodnej liczby narzędzi niż „przeciętny Kowalski”. Poza analizą dostępnych danych gospodarczych, tego typu instytucje kontaktują się z byłymi pracownikami i współpracownikami przedsiębiorstwa czy też korzystają z bazy swoich informatorów. Pozwala to na przygotowanie skrupulatnego i pełnego sprawozdania na temat działalności danej firmy, a nawet branży, w której działa potencjalny kontrahent – dodaje Wojciech Kryński z Ground Frost.


Źródło: Ground Frost


dodano: 2017-12-11 07:23:21