Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak uzyskać zaświadczenie o samodzielności dla lokali użytkowych?


Jesteś deweloperem i sprzedajesz lokale użytkowe? Jeśli tak, to musisz wiedzieć, jakie wymagania musi spełnić lokal użytkowy, aby mógł być uznany za samodzielny i aby można uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali, doprecyzowuje przepis art. 2 ust. 1a, wskazując, że znajduje on zastosowanie do ustanawiania odrębnej własności samodzielnego lokalu (zarówno mieszkalnego, jak i o innym przeznaczeniu – użytkowego).Organ wydający zaświadczenie o samodzielności lokalu to starosta. Sprawdzi on, czy:
  • ustanowienie odrębnej własności lokalu jest zgodne z dokumentami z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa oraz
  • czy lokal spełnia wymagania techniczno-budowlane zgodne z jego przeznaczeniem, które zostało określone w decyzji o pozwoleniu na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem
Jeśli warunki te będą spełnione, starosta wyda zaświadczenie o samodzielności lokalu użytkowego. Zaświadczenie potwierdza, że dany lokal może być wydzielony z budynku jako odrębna nieruchomość. Zaświadczenie to jest potrzebne do:
  • ustanowienia dla lokalu prawa odrębnej własności
  • założenia księgi wieczystej
Odrębna własność lokalu oznacza, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i budynku przedmiot własności. Właściciel może dysponować swoją własnością bez względu na innych właścicieli lokali. Dodatkowo posiada on udziały w gruncie i części wspólnej budynku, w którym jest jego lokal.

Szczegółowe informacje na temat wydawania zaświadczeń o samodzielności dla lokali użytkowych znajdują się w załączniku na stronie MIiR.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


dodano: 2019-01-28 06:36:16