Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak zaprojektować rozwój?

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni ukierunkować działania, aby utrzymać wzrost regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczestnicy konferencji „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”.Mazowsze w latach 2007-2015 było najszybciej rozwijającym się polskim regionem i jednym z czterech najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Dziś nadal głównym celem Mazowsza jest wzrost innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności w skali UE. Ważnym elementem zaktualizowanej w 2015 roku Regionalnej Strategii Innowacji było określenie inteligentnych specjalizacji regionu – obszarów, procesów i technologii, które warto wspierać i w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć i polepszyć rozwój województwa.

W środę – 9 maja – przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele administracji publicznej spotkali się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, by sprecyzować potrzeby firm w zakresie wsparcia działań badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji po roku 2020. Wydarzenie było punktem wyjścia dla określenia obszarów i mechanizmów, które powinny znaleźć się w nowych programach operacyjnych, aby zapewnić rozwój inteligentnej specjalizacji Mazowsza.

– Odpowiedzialna polityka rozwoju wymaga szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy instytucjami sfery publicznej i prywatnej, włączającej we wspólne działania podmioty administracji publicznej, przedsiębiorców i sfery nauki. Współpracy opartej na partnerstwie, łączeniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia w realizacji wspólnych celów. Dlatego niezwykle istotna jest możliwość spotkania przedstawicieli różnych środowisk i przedyskutowania najbardziej aktualnych wyzwań rozwojowych. I takie właśnie działania od wielu lat podejmuje samorząd województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że również dzięki naszemu wsparciu organizacje otwierają się na współpracę międzysektorową i stają się bardziej innowacyjne – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W ramach konferencji podsumowane zostały dotychczasowe działania samorządu województwa wspierające rozwój innowacyjności regionu w okresie 2014-2017. Określone zostały również nowe wyzwania.

Sesję plenarną otworzyło wystąpienie Renaty Calak, zastępcy dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, następnie głos zabrał Marcin Wajda z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Konferencja była też okazją dla podmiotów regionalnego systemu innowacji na ukierunkowanie ich przyszłych działań zawodowych, jak i biznesowych, zgodnie z trendami wynikającymi z sytuacji ogólnoeuropejskiej, krajowej i lokalnej.

Uczestnicy wydarzenia, podczas sesji plenarnej, mieli okazję wysłuchać: Małgorzaty Szołuchały (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Michała Przybylskiego (PwC), Tomasza Zegara (Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie), Renatki Krcovej (European Chemical Regions Network) oraz Pawła Packa (Agencja Rozwoju Przemysłu SA.).

Sesje tematyczne poświęcone były następującym tematom: tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie, trendy rozwoju sektora chemicznego, innowacje w edukacji oraz przewidywania co do trendów rozwoju sektora bezpiecznej żywności. Równolegle do sesji plenarnej i debat tematycznych prowadzone były spotkania networkingowe kojarzące środowiska innowacyjne.

 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego / Marta Milewska


dodano: 2018-05-10 07:18:31