Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak zautomatyzować wykrywanie nadużyć w firmie?

Onwelo, wiodący polski dostawca usług IT, działający na globalnym rynku, stworzył antyfraudową platformę automatyzującą wykrywanie nadużyć oraz wdrażanie strategii obronnych w firmach. Tradycyjne rozwiązania w tym obszarze są z reguły zoptymalizowane do wykrywania z góry określonych przypadków nadużyć, jak np. kradzież danych, oszustwa finansowe, czy monitoring zachowania pracowników ze specjalnymi uprawnieniami. Program Onwelo oferuje znacznie bardziej kompleksowe i innowacyjne podejście do walki z nadużyciami w firmach.

Innowacyjność platformy Onwelo wynika z takich jej funkcji, jak np. możliwość szybkiego pozyskiwania danych z wielu źródeł do celów analitycznych przy minimalnym zaangażowaniu ze strony zespołu IT, a także wykorzystanie zaawansowanych algorytmów statystycznych do klasyfikacji analizowanych zachowań pracowników i klientów. Dodatkowo rozwiązanie Onwelo cechuje się bardzo wysoką wydajnością, z możliwością skalowania w miarę rosnących wymagań biznesowych.

Korzystając z systemu antyfraudowego Onwelo, analityk ds. wykrywania nadużyć w firmie może m.in.:
  • analizować przypadki nadużycia/sprawcy z różnych perspektyw (tzw. widok 360 stopni),
  • zautomatyzować proces wykrywania znanych już scenariuszy nadużyciowych,
  • efektywnie poszukiwać i definiować nowe scenariusze nadużyciowe,
  • podnieść jakość i efektywność procesu wyjaśniania zidentyfikowanych nadużyć,
  • skrócić czas istnienia praktykowanego w firmie scenariusza nadużyciowego (czyli sytuacji przynoszącej firmie straty),
  • wykorzystywać informacje ze wszystkich dostępnych źródeł.
– Sam proces wykrywania nadużyć jest oparty na intuicyjnym interfejsie graficznym, który umożliwia wizualizację informacji, a także na języku SQL, który służy do analizowania danych. Zidentyfikowane scenariusze nadużyciowe można w prosty sposób monitorować – cyklicznie lub w czasie rzeczywistym. Po przeprowadzeniu analizy danych i oceny obszarów biznesowych pod kątem ryzyka wystąpienia nadużyć, można zdefiniować w programie strategię  wykrywania nadużyć oraz monitorować wpływ jej działania na poszczególne procesy biznesowe w określonym czasie – tłumaczy Dariusz Tarapata, pełniący w Onwelo funkcję Głównego Specjalisty ds. Big Data.

Platforma Onwelo składa się z następujących modułów: Data Scientist Sandbox – umożliwiający analizę danych, definiowanie i weryfikowanie hipotez; Information Repository – do przechowywania danych poddawanych analizie; Metadata Repository – do przechowywania implementowanych reguł i modeli; Alerts Repository – do zarządzania rozpoznanymi alertami w procesie wykrywania nadużyć; a także Case Management – pozwalający uporządkować proces wykrywania i wyjaśniania przypadków nadużyciowych.

Onwelo stworzyło swoje oprogramowanie na platformie Apache Hadooop, która pozwala przechowywać i przetwarzać bardzo duże zbiory danych. Wykorzystanie komponentów open source sprawia, że wdrożenie systemu anyfraudowego Onwelo jest bardzo efektywne kosztowo. System można uruchomić albo w centrum danych klienta, albo w chmurze.

– Nasze rozwiązanie antyfraudowe bazuje na doświadczeniach zdobytych w komercyjnych projektach zrealizowanych dla dużych firm z sektora finansowego i telekomunikacyjnego. Wdrożenie zazwyczaj zaczynamy od niewielkich, lecz precyzyjnie ukierunkowanych kroków. Dzięki temu klient może dostrzec wartość dodaną projektu na samym jego początku, a także lepiej zrozumieć potencjał naszego narzędzia – tłumaczy Dariusz Tarapata.

Więcej informacji na temat antyfraudowej platformy Onwelo, jak i całej oferty firmy w zakresie Business Intelligence, można znaleźć na stronie Onwelo.


Źródło: www.onwelo.com


dodano: 2016-11-28 07:48:57