Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Felietony
Jak przeforsować swoje racje?

Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Niezwykle ważną sprawą jest, by nie tylko uświadomić sobie możliwość korzystania z bogatego arsenału chwytów erystycznych, ale trenować umiejętności ich stosowania, \\forto bowiem uczyć się profesjonalnej sztuki rozmowy negocjacyjnej z trudnym partnerem, bronić się przed manipulacją dyskutanta, wygłosić przemówienie wiecowe w taki sposób, by pozyskać słuchaczy, którzy być może stanowić będą nasz przyszły elektorat. Trenowanie erystyki - w ataku i w obronie - z zastosowaniem różnorodnych technik komunikacji, mających swoje źródło w starym, ale jakże ważnym dziełku Schopenhauera okazuje się bardzo przydatne.
     Pozwala to nam:
 • kształtować płynność wypowiedzi, a także jej zręczność
 • wyzwolić u naszych słuchaczy -pracowników firmy, publiczności lokalnej, telewidzów etc., mechanizm aprobaty tego, co chcielibyśmy, by zostało zaakceptowane, bądź dezaprobaty tego, co chcielibyśmy, by zostało zanegowane
 • stosować kompetentnie i przekonująco chwyty erystyczne w ich różnorodnych przejawach.
     Jakże rzadko mamy możliwość odbywania takich treningów, które okazują się nieodzowne, by stać się sprawnym mówcą, potrafiącym dzięki także (a często może i przede wszystkim) profesjonalizmowi słowa wygrać wybory, namówić gremium, by przegłosowało właśnie naszą inicjatywę, uwierzyło naszym informacjom, zaufało naszemu programowi. Jak zostać dobrym mówcą?! Mówiąc!
     Wyobraźmy sobie taką treningową sytuację: prowadzący zajęcia - kompetentny retor stwarza, sobie tylko znanymi metodami, szansę opanowania w krótkim czasie takich umiejętności, jak:
 • opanowanie tremy w sytuacjach publicznych
 • wypracowanie umiejętności płynnego, spójnego, przekonującego wygłaszania mów zjednujących audytoria
 • sztukę obrony przed manipulacją
 • sztukę manipulowania partnerem
 • sztukę polemiki (z korzyścią dla nas)
 • sztukę przekonującego forsowania własnych racji.
     Treningi „public speaking" wyposażą nas w takie instrumenty zachowań, które otworzą szansę:
 • by nas słuchano
 • by nam ufano
 • by przyjmowano naszą argumentację.
     To my kompetentnie odwołując się do intelektu, woli i emocji skutecznie przeforsujemy własne racje.
     Dzięki technikom dramowym, warsztatom asertywnej retoryki praktycznej można bardzo szybko stać się liderem - tylko tacy mają szansę w wyborach. Na takich sprawnych mówców czekają odpowiedzialne stanowiska w administracji publicznej, lokalnej, miejsca na trybunach i przy stołach negocjacyjnych.
     Myśląc o tym, w jaki sposób zagwarantować te umiejętności wszystkim, którzy wiedzą, że są one im niezbędne organizujemy

 • prestiżowe warsztaty »public speaking«
gwarantujące doskonałe opanowanie tych umiejętności. Warto skorzystać z tej szansy!
(lipiec/sierpień 1998)

dodano: 2012-03-01 15:50:00