Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jakie wyzwania czekają Europę?

Współpraca, jako jedyna szansa dla Europy na zachowanie swojej rangi. Unia Europejska, jako polisa ubezpieczeniowa na życie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Tak na przyszłość starego kontynentu patrzy Manfred Weber, kandydat Europejskiej Partii Ludowej na Przewodniczącego Komisji Europejskiej podczas szczytu EPP w Europejskim Komitecie Regionów. Organizowane w Bukareszcie w ostatni weekend wydarzenie zgromadziło m.in. Prezydenta Rumunii - Klausa Iohannisa, a także marszałka marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który zaprezentował rozwiązania poprawiające jakość życia.Jakie wyzwania czekają Europę? Co zagraża rozwojowi starego kontynentu? Jak w tym wszystkim mogą pomóc doświadczenia Pomorza Zachodniego? Zakończony w ubiegły weekend szczyt EPP w Bukareszcie był okazją do dyskusji o rozwiązaniach, które pomogą zmienić Europę na lepszą dla mieszkańców. W szerokich dyskusjach wziął udział marszałek Olgierd Geblewicz, który nie ukrywał, że wśród najważniejszych zadań czekających europejskie Regiony jest kontynuowania wsparcia matek i ojców chcących wrócić na rynek pracy, walka z dezinformacją czy rozwiązanie problemu wykluczenia transportowego.

Geblewicz przypomniał, że w zachodniopomorskiem już od kilkunastu lat dzięki unijnemu wsparciu trwa usprawnianie transportu publicznego. To m.in. inwestycje w nowoczesne, niskoemisyjne i hybrydowe autobusy, warte ponad miliard złotych inwestycje w tabor kolejowy czy rozwój siatki regionalnych połączeń kolejowych i odtworzenie nieczynnych linie do najbardziej oddalonych od stolicy ośrodków miejskich.

– Jesteśmy w Polsce liderem inwestycji w regionalne połączenia kolejowe, jako pierwsi całkowicie zmodernizowaliśmy flotę pociągów regionalnych. Pomagamy budować kolej metropolitalną. Jednak wciąż naszym wyzwaniem pozostaje problem wykluczenia transportowego, szczególnie osób zamieszkujących tereny wiejskie, te oddalone od sieci kolejowej. Dotyczy to w szczególności dzieci, młodzieży, najstarszych oraz dotkniętych ubóstwem. Efektywny transport publiczny dla obszarów wiejskich to dziś kluczowe wyzwanie. Z wielką satysfakcją odnotowuję fakt, że problem ten został dostrzeżony również Komisję Europejską – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

W jego opinii europejczykom potrzebne są takie programy jak „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, dzięki któremu 700 rodziców z Pomorza Zachodniego mogło uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów żłobka, klubiku dziecięcego, czy wynajęcia niani. Tego rodzaju programy powinny być rozszerzane o opiekę nad seniorami. Zdaniem marszałka jednym z największych zagrożeń dla Europy jest populizm i nacjonalizm, które za pośrednictwem dezinformacji w mediach stają się groźnym narzędziem manipulacji. Olgierd Geblewicz postuluje by Unia Europejska i rządy krajowe wymusiły większą transparentność platform społecznościowych, wspierały edukację młodzieży, pomoc stowarzyszeniom zwalczającym dezinformację, a także wspieranie rzetelnych mediów lokalnych.

– Chcemy Unii Europejskiej, która jest z ludźmi i dla ludzi, która zaczyna się we wsiach, miasteczkach, miastach i regionach. Przyszłość Unii zaczyna się tam, gdzie są jej korzenie. Chcemy by nasze Regiony były konkurencyjne, by się rozwijały – mówił w Bukareszcie Manfred Weber.


Manfred Weber to Kandydat Europejskiej Partii Ludowej na przewodniczącego KE. Szczyt EPP w Bukareszcie był okazją do przedstawienia założeń rozwoju Unii Europejskiej przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu Europejskiego. Weber jest m.in. przeciwnikiem budowy rurociągu Nord Stream 2 i nie ukrywa, że inwestycja jest przeciwko europejskim interesom, uderzy w Ukrainę, a długoterminowo wpłynie na cenę gazu dla całej Europy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


dodano: 2019-03-21 07:05:15